Första inflyttningarna i nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nu öppnar den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och under november 2016 kommer de första inflyttningarna att ske. Först ut är hjärt-, lung- och thoraxsjukvården som flyttar till sina nya lokaler den 20 november och den 27 november flyttar barnakutmottagningen och delar av barnsjukvården från Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB).

Det nya sjukhuset innebär att vårdkartan till viss del ritas om för länets invånare. En del patienter som hittills fått vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer istället att tas emot av andra vårdgivare i Stockholmsområdet. Cirka 260 000 öppenvårdsbesök kommer fram till 2018 att föras över till andra mottagningar och sjukhus i länet. 

I november 2016 flyttar de första av Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter in i den nya byggnaden. Övriga verksamheter flyttar in 2018 då hela sjukhuset står klart. 

20 november: Hjärt-, lung- och thoraxsjukvården flyttar

Söndagen den 20 november flyttar hjärt-, lung- och thoraxsjukvården för vuxna i form av såväl slutenvård och operationsavdelningar som öppenvård in i den nya sjukhusbyggnaden. Patienter och personal flyttar inte bara in i en ny byggnad utan möter också ny teknik och nya servicefunktioner. Här kan du läsa mer om flytten. 

Ny adress: Eugeniavägen 23

Nationella och internationella erfarenheter visar att det är viktigt att genomföra en flytt med lägre vårdproduktion än vanligt. Därför kommer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus att avlasta Karolinska i Solna genom att ta emot fler hjärt- och lungpatienter under perioden 11 november – 5 december. Norrtälje sjukhus kommer också att bidra genom att avlasta Danderyds sjukhus.

27 november: Barnakutmottagningen och delar av barnsjukvården flyttar

Söndagen den 27 november flyttar barnakutmottagningen, den slutna barnsjukvården och vissa delar av öppenvården från Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna till sina nya lokaler. Kl 06.00 stänger akutmottagningen i sina gamla lokaler och öppnar samtidigt i sina nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden. En stor del av öppenvården för barn blir kvar i de nuvarande lokalerna. Här kan du läsa mer om flytten.  

Ny adress för barnakutmottagningen: Anna Steckséns gata 35.

Ny adress för delar av barnsjukvården: Eugeniavägen 23

Parkeringsgarage finns i närheten och området är tydligt skyltat.

Barnverksamheten kommer också att avlastas under inflyttningen. Mellan den 21 november till och med den 12 december avlastar Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset de flyttande verksamheterna.

Särskild information under flyttperioden

Under flyttperioden är det särskilt viktigt att endast barn som behöver barnsjukhusens resurser söker sig till akutmottagningarna. För patienter, vars tillstånd inte är livhotande eller mycket allvarligt, kan väntetiden bli lång och patienter kan bli hänvisade till andra mottagningar. Hänvisning till närakuter och primärvård spelar här en mycket viktig roll för att avlasta akutsjukhusen under flyttperioden.

Inneliggande patienter flyttas i säng via kulvert till den nya sjukhusbyggnaden. Föräldrar eller närstående följer, tillsammans med vårdpersonal, med barnen under flytten som beräknas ta cirka 15 minuter från det gamla sjukhuset till det nya.

Särskild information till patienter och invånare under flyttperioden

Hjärt-, lung- och thoraxsjukvården

Patienterna inom hjärt-, lung- och thoraxkliniken får i första hand information om flytten från den vårdpersonal som tar hand om dem samt i kallelsen.

En del kan komma att få sin vård på ett annat sjukhus än de brukar. Om detta blir aktuellt så kommer vårdpersonalen att se till att det finns plats för den berörde patienten på ett utvalt sjukhus samt informera om detta. Information finns också på karolinska.se.

Barnsjukvården

Patienter inom barnsjukvården får i första hand information om flytten från den vårdpersonal som tar hand om dem samt i kallelsen. Under tiden för flytten av akutmottagningen finns guider och information på sjuhusområdet i Solna om vad som händer. Information finns också på karolinska.se.

Vissa barn kan också, efter bedömning, komma att få vård på ett annat sjukhus. Om detta blir aktuellt så kommer vårdpersonalen att se till att det finns plats på ett utvalt sjukhus samt informera om detta.

Framtidens hälso- och sjukvård