Våra simulatorer

Här nedan presenteras CAMST:S Simulatorer.

Fullskaliga patient simulatorer

 

CAE/Meti
Human HPS
PediaSIM HPS
PediaSIM Ecs
BabySim HPS
Laerdal
SimMan 3G
SimMan 2G
SimNew B

Bildstyrda Simulatorer

 

Endoskopi

För gastroenterologer, kirurgi, ÖNH, lungmedicin, anestesi och endoskopi.

GI-Mentor, stationär (gastroskopi, koloskopi, sigmoideoskopi, ERCP, EUS)
GI-Mentor, mobil (gastroskopi,koloskopi, sigmoideskopi, ERCP,, EUS)
Accutouch (bronkoskopi, gastroskopi, koloskopi, ERCP)

Urologisk Endoskopi


För urologer, urologisjuksköterskor och kirurger.

UroMentor (cystoskopi, uretäroskopi, perkutan stenextraktion)
Turp

Laparoskopi


För kirurger, gynekologer, barnkirurger, mfl kiurgiska specialiteter samt operationssjuksköterskor.

LapMentor, stationär med haptic (generella teknikövningar, lapgalla,GBY, saturering)
LapMentor Express, mobil utan haptic (generella teknikövningar, lapgalla,GBY, bråck, tarmsresektion, saturering och gynekolgiska operationer)
LapSim med haptic (generella teknikövningar, optikhantering, saturering, lapgalla-delmoment, gynop, sterilisering extratering graviditet, myomop)
LapSim utan haptic (generella teknikövningar, optikhantering, saturering, lapgalla-delmoment, gynop, sterilisering extratering graviditet, myomop)
MIST (minimal invasive surgical trainer) teknikträning.
PromiHaptica, teknikträning.
Artroskopi


För ortopeder

 

GMV,insight arthro (knä, axel, fotled)
Athro Vision
Trauma Vision