Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö

Utbildningen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen, som en introduktion innan praktisk utbildning på patienter påbörjas.

Kort sammanfattning av utbildningen

Laparoskopi är en teknikintensiv verksamhet som också kräver specifika manuella färdigheter för att kirurgen på ett patientsäkert sätt optimalt ska kunna tillägna sig operationsmetoden. Utbildningen ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Vidare ingår medicinsk teknik och handhavande av laparoskopistapel samt laparoskopiska instrument. Fokus läggs på praktisk färdighetsträning kopplat till nödvändiga teoretiska kunskaper och evidens rörande laparoskopi. Särskilt belyses introduktionsteknik, typoperationer (diagnostik, staging, appendektomi, kolecystektomi med mera) risker och indikationer/kontraindikationer.

Plats: CAMST (Simulatorcentrum) Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Omfattning: Heltid, 3 dagar.

 


Välj Kursdatum
Namn
Arbetsadress/Sjukhus
Fakturaadress
Kostnadställe/Referens
Telefonnummer arbetet
Mobilnummer
E-Post
Division/Institution
Klinik/enhet/program/
Kommentarer/frågor/övrigt
AVBOKNING: Det går att avboka kursen fram till 3 veckor före kurstart, därefter deibiteras kurskostnad på 25%. Avbokning senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Alternativt låta någon annan ta din plats.