Provtagningsmateriel

Beställ provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel från vår nya webbutik. Här finns också bilder på de provtagningsmateriel som anges i provtagningsanvisningarna.

Beställningsrutinen med manuella beställningsblanketter har upphört. Anmäl er till Webbutiken.

Beställ provtagningsmateriel och remisser i Webbutiken

Bilder på provtagningsmateriel

Bilder på rör och burkar är indelat i grupper beroende på innehåll, typ av provtagning och användningsområde.

Rör, pinnar, burkar och stabiliseringskit för provtagning