Patientanvisningar för urinprov översatta till andra språk

Patientanvisningarna finns översatta till arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, grekiska, persiska, somaliska, spanska och turkiska.

 

Arabiska

Bosniska

Engelska

Finska

Franska

Grekiska

Persiska

Serbiska

Somaliska

Spanska

Turkiska