Patientanvisningar för fecesprov översatta till andra språk

Fecesanvisningar översatta till arabiska, engelska, finska, franska, grekiska, persiska, serbiska, somaliska, spanska och turkiska samt länk till firmans översättningar för F-Hb.

Arabiska

Engelska

Finska

Franska

Grekiska

Persiska

Serbiska

Somaliska

Spanska

Turkiska

För vissa analyser finns översättningar på företagens hemsida

Länk till företagens översättningar