Xylos-14C-test, fPt läggs ned fr.o.m. 2017-11-08

Nyhet

Från och med 2017-11-08 kommer belastningstestet Xylos-14C att utgå från Karolinska Universitetslaboratoriets analyssortiment och inte längre vara beställningsbar.

Xylos-14C kan användas för att påvisa förekomst av bakteriell överväxt i
tunntarmen. Efterfrågan har stadigt minskat samtidigt som man eftersträvat
att undvika analyser som omfattar användning av radioaktiva isotoper.


Vid frågeställning bakteriell överväxt, där vidare utredning är indicerad för
korrekt diagnos, rekommenderas remiss till Gastroenterologen på
Karolinska Universitetssjukhuset för ställningstagande om alternativa
utredningsmetoder kan vara aktuella.

Nedläggning Xylos-14 test 17-11-08.pdf

Kontaktpersoner vid frågor:

Robin Zenlander
ST-läkare
08- 585 812 43
E-post: Robin Zenlander

Leila Zamani Fekri
Sjukhuskemist
08-585 812 72
E-post: Leila Zamani Fekri