Prokollagen III peptid – byte till ny immunkemisk metod

Nyhet

Från och med den 8 november 2017 byter Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, metod för mätning av prokollagen III peptid i blod. Bytet sker från en RIA- till en ELISA-metod, och mätningarna utförs i plasma istället för serum.

Anledningen till bytet är ökad precision i analyserna, enklare provhantering och minskat arbete med radioaktivitet.

Metodbytet och övergången från serum till plasma innebär en förändring av de uppmätta nivåerna på prokollagen III peptid, så att värdena i fortsättningen blir nästan dubbelt så höga jämfört med tidigare.

Det nya referensintervallet för vuxna: < 1500 E/L (tidigare referensintervall: 300–800 E/L) Provtagningsmateriel: EDTA-rör, lila propp För ytterligare information, vänligen kontakta någon av de undertecknade.

Prokollagen III peptid – byte till ny immunkemisk metod.pdf

Magnus Axelsson
Överläkare
08-517 735 28
E-post: Magnus Axelsson

Ann-Charlotte Bergman
Sjukhuskemist
08-517 722 38
E-post: Ann-Charlotte Bergman