Förändring av mätmetod i Tyreoidea analytisk interferens

Nyhet

Förändring av mätmetod för en av S-FT3-metoder, ingående i ” Tyreoideainterferens”

Från och med den 8 november 2017 sker metodbyte för S-T3, fritt (Delfia)-metoden med anledning av att företaget slutar tillverka reagens. I analysgruppen "Tyreoideainterferens" ersätts den av en ny metod för S-FT3 som kommer att analyseras med Immulite från Siemens. Rapportnamn: S-T3, fritt (Immuli)

I samband med metodbytet kommer referensintervallet att justeras:

S-T3, fritt (Immuli): 2,3-6,3 pmol/L

Förändring av mätmetod i Tyreoidea analytisk interferen.pdf

Inga Bartuseviciene
Biträdande överläkare
08-517 704 57

Åsa Sandin
Sjukhuskemist
08-517 712 25

Ann-Charlotte Bergman
Sjukhuskemist
08-517 722 38