Betaglukan analyseras på Klinisk mikrobiologi

Nyhet

2017-11-08 införs analys för påvisning av betaglukan i serum på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Svampantigen, betaglukan i serum analyseras på mikrobiologen - med start den 8 november 2017

Indikationer

Påvisning av betaglukan kan användas för diagnostik av invasiv svampinfektion hos immunsupprimerade eller svårt sjuka patienter inom slutenvården.

Betaglukan finns i cellväggen hos flertalet av kliniskt relevanta svampar, till exempel Candida, Aspergillus, Fusarium, Pneumocystis och endemiska dimorfa svampar. Betaglukan i serum rekommenderas för diagnostik när misstanke finns att någon av de nämnda svamparna orsakar infektion hos patienten.

Observera: Betaglukan ska inte användas för diagnostik av kryptokocker på grund av låg halt betaglukan eller Mucorales (zygomyceter) som saknar betaglukan helt i sin cellvägg.

Beställs på Svamp-Ag, betaglukan

Provtagning

Blod, gelrör, gul propp

Undvik hemolys som kan störa analysen. Centrifugera röret samma dag, 10 minuter 2000 g. Röret ska inte hällas av före transport.

Frågor

Karolinska Universitetslaboratoriets kundtjänst
Telefon 08-517 719 99