Nya tester för påvisande av blod i feces (f-Hb) kommer att införas under hösten.

Nyhet

Klinisk kemi och KUL24Sju, Karolinska Universitetslaboratoriet byter leverantör av test för f-Hb 2017-10-02

Fr. o. m. 2017-10-02 kommer det nya testkiten från F-Hb Actim från Orion finnas beställningsbara istället för de gamla Analyz F.O.B. från ANL.

Till de nya testkiten hör även nya provtagningsrör samt nya patientanvisningar, som kan skrivas ut ifrån leverantörens hemsida på ett flertal språk, under "dokument och material":

oriondiagnostica.se

Inskickade provtagningsrör av den gamla modellen kommer att kunna analyseras under minst 3 månader efter bytet.

Med vänliga hälsningar

Maria Farm
Medicinskt metodansvarig, Specialistläkare
Klinisk Kemi och KUL24Sju, L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm

Gunnilla Dahlfors
Tekniskt metodansvarig,
Sjukhuskemist
Klinisk Kemi och KUL24Sju, L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm