Mindre justering av referensintervallen för B-Celler för vuxna

Nyhet

Från och med 2017-10-05 gör Klinisk kemi och KUL24Sju en mindre justering av referensintervallen för vissa av cellslagen som ingår i B-Celler.

Skälet härför är att Equalis AB under året publicerat referensintervall utgående från 833 personer som utgör en del av referenspopulationen i det nordiska referensintervallsprojektet NORIP (1,2). Förändringen av referensintervallet saknar väsentligen medicinsk betydelse och våra mätmetoder är oförändrade, det vill säga att resultat för B-Celler före och efter denna justering är direkt jämförbara.

För mer information se utskrivbar PDF.

Liten justering av referensintervall B-celler

 Provtagningsanvisningar finns på www.karolinska.se/lab

Kontaktpersoner vid frågor:

Niklas Bark                Gunilla Dahlfors
Specialistläkare          Sjukhuskemist
08-51773523              08-58581256
niklas.bark@sll.se      gunilla.dahlfors@sll.se