Åldersrelaterad beslutsgräns och ny enhet för P-Fibrin-D-dimer

Nyhet

Klinisk kemi och KUL24Sju byter mätmetod för bestämning av P-Fibrin-D-Dimer 2017-11-08.

I samband med metodbytet inför vi även åldersrelaterad beslutsgräns samt byter måttenheten från mg/L till mg/L FEU (Fibrinogen Equivalent Units). Mätetalen för svar rapporterade med måttenheten mg/L FEU blir två gånger högre än med dagens enhet i området kring beslutsgränsen. Alla resultat högre än beslutsgränsen kommer liksom i dag markeras med stjärna. För detaljerad information se bifogat informationsblad.

Pdf med mer information om metodbyte för P-Fibrin-D-dimer

Kontaktpersoner

Maria Farm
Specialistläkare
08-517 720 48
E-post: Maria Farm

Agnes Rasmuson
Sjukhuskemist, PhD
08-517 746 87
E-post: Agnes Rasmuson