Apo A1 och Apo B, ändring av referensintervall 2017-09-11

Nyhet

Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet ändrar 2017-09-11 referensintervallen för P-Apolipoprotein A1 och P-Apolipoprotein B enl. nedan.

P-Apolipoprotein A1 Kvinnor: 1,08 - 2,25 g/L Män: 1,04 - 2,02 g/L

P-Apolipoprotein B Kvinnor: 0,60 - 1,17 g/L Män: 0,66 - 1,33 g/L

Skälet till ändringen är att de nya referensintervallen har en förbättrad spårbarhet för de mätmetoder som f.n. används vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Saldeen               Karin Littmann                   Per Olof Markgren
Specialistläkare            ST-läkare                             Sjukhuskemist
Tel: 08-585 812 39       Tel: 073-745 70 50             Tel: 08-517 773 80