Anmälan till webbutiken

Anmäl dig här för att få inloggning till Karolinska universitetslaboratoriets webbutik för beställning av provtagningsmateriel, etiketter, remisser och övrigt materiel.


Ange ett användarnamn, i e-post format (ej å, ä eller ö), som blir er enhets inloggning i webbshoppen. Använd gärna er enhets gemensamma e-post adress, funktionsbrevlåda, eller ett påhittat namn som innehåller ett @. Exempel, mottagningxxx@labmateriel.se