Vård för dig från annat landsting

Varje år besöker ungefär 1,5 miljoner patienter oss. De flesta kommer från Stockholmsregionen men Karolinska Universitetssjukhuset tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder.

För att kunna erbjuda dig från ett annat landsting den bästa vården samarbetar vi med ditt hemlandsting och läkare. Du behöver därför få en specialistvårdsremiss/konsultationsremiss från ditt hemlandsting och läkare till oss.

Remissbedömning

När remissen kommit till oss görs en medicinska bedömning och prioritering. Du och din läkare får omgående meddelande om bokad tid alternativt beräknad väntetid.