Vård för dig från en annan region

Varje år besöker ungefär 1,3 miljoner patienter oss. De flesta kommer från Stockholmsregionen men Karolinska Universitetssjukhuset tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder.

För att kunna erbjuda dig den bästa vården samarbetar vi med din hemregion och läkare. 

Öppenvård

Det vanligaste är att din läkare i din hemregion skickar en remiss till oss. Remissen innehåller information om vad du har för symtom och vad du behöver få för vård. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd.

Du kan även skriva en egenremiss om du inte har en remiss från läkare. Detta gäller om det inte finns speciella remissregler i din region, läs mer på 1177

Egenremissen ska innehålla:

  • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
  • information om dina symtom eller din sjukdom
  • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan, vissa specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder.
Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

  • Skickar du egenremiss måste du betala din resa till och från vården själv.
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.

Slutenvård

Du behöver få en remiss/betalningsförbindelse från din hemregion och läkare. Detta görs när vården inte finns i din hemregion. Slutenvård är när du blir inlagd.

Remissbedömning

När remissen kommit till oss görs en medicinska bedömning och prioritering. Du och din läkare får omgående meddelande om bokad tid alternativt beräknad väntetid.