Vårdforum

Vårdforum är en fysisk mötesplats för patienter, närstående och personal på Karolinska Universitetssjukhuset.

Du kan vända dig till Vårdforum för:

  • Har du allmänna frågor som du inte vet vart du ska vända dig för att få svar på, kan du få hjälp på Vårdforum. Vårdforum kan hjälpa dig att hitta rätt kontaktväg eller forum för din fråga.
  • Få vägledning och information i olika frågor som rör Karolinska Universitetssjukhuset, hälso- och sjukvård eller till annat stöd i samhället
  • Få kontakt med patientföreningar och organisationer
  • Sitta ned en stund medan du väntar på ditt inplanerade besök eller behandling
  • Samtala om dina erfarenheter och upplevelser på Karolinska
  • Föra fram synpunkter och förbättringsförslag
  • Få information och vägledning om klagomålsprocessen på Karolinska och Patientnämnden
  • Anmäla dig till donationsregistret

Du kan välja att besöka Vårdforum som du hittar i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3 i Solna. Eller kontakta oss på e-post: vardforum.karolinska@sll.se

Vid kontakt med Vårdforum via e-post, vänligen skriv inte ditt personnummer i e-postmeddelandet. Vi värnar om din integritet och patientsekretess, vilken vi inte kan garantera om du uppger ditt personnummer.