Vårdforum

Vårdforum är en fysisk mötesplats för patienter, närstående samt verksamheter och medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdforums uppdrag är att vara en rådgivande instans och finns till för att informera och vägleda i frågor om Universitetssjukhuset och dess vårduppdrag. Vårdforum återfinns i huvudentrén på Eugeniavägen 3 i Solna (mellan provmottagningen och Pressbyrån) – öppet måndag till torsdag klockan 9.00-12.00. 

Hos Vårdforum kan du bland annat:

  • Få rådgivning och information kring hälso- och sjukvårdsfrågor
  • Få patientvägledning och hänvisning till olika verksamheter, både för patienter och anhöriga
  • Lämna synpunkter och klagomål om vården och få möjlighet att dela sina erfarenheter och upplevelser av vården på Karolinska
  • Få information om hur anmälan görs till donationsregistret
  • Sitta ner i Vårdforums "loungeyta" inför eller efter ett läkarbesök*

Temadagar eller föreläsningar via Vårdforum? Tipsa oss!

Vårdforum är också en plats för att arrangera temadagar och föreläsningar– såväl digitala som fysiska*. Är er organisation intresserad av att hålla föredrag inom ert område vid någon av Vårdforums temadagar? Hör av er till oss så hjälper vi er vidare! 

Kontakta Vårdforum

Vårdforum Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Besöksadress:
Eugeniavägen 3 (huvudentrén, mellan provmottagningen och Pressbyrån)

Öppettider:
Måndag-torsdag klockan 9.00-12.00

Maila oss:
vardforum.karolinska@sll.se

---

*Fotnot med anledning av covid-19:
I och med det nuvarande generella besöksförbudet på Karolinska så är Vårdforum tillsvidare endast öppet för medarbetare och patienter som vistas på sjukhuset. Vårdforum följer givetvis Folkhälsomyndighetens riktlinjer för covid-19 . På grund av pandemiläget är det heller inte möjligt att arrangera fysiska temadagar/föreläsningar just nu – tillsvidare planeras endast digitala evenemang (publicering via webb).