Temadagar 2019

Här presenteras temadagar på Vårdforum.

Alla temadagar är i Vårdforums lokaler som du hittar i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3 i Solna. Alla är välkomna, det är kostnadsfritt att delta och ingen föranmälan krävs.

Vill du går det också att kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se 

Hjärtats dag på Vårdforum

14 februari klockan 10.00-14.00

Välkommen till Vårdforum som uppmärksammar Hjärtats dag den 14 februari med en drop in-dag mellan klockan 10-14. Då kan du se filmer om hjärt-lungräddning, öva praktiskt på hjärt-lungräddning på dockor för baby, junior och vuxen. Instruktörer finns på plats för att visa hur du gör om någon behöver din hjälp.

Du kan göra blodtryckmätning och du får träffa olika personal som har hjärtat i fokus, bland annat medverkar SMS Livräddare och personal från Tema Hjärta och Kärl. Medverkar gör också Mattias Lidin, livsstilsforskare med inriktning hjärta-och kärlförebyggande insatser, som kommer kunna ge generella livsstilsråd utifrån ett personligt perspektiv.

Nytt tillfälle för hjärtats dag blir 16 oktober då Vårdforum uppmärksammar Re-Start-Heart-day.

Sällsynta dagen på Vårdforum

6 mars klockan 9.00 - 16.00

I Sverige lever idag ungefär en halv miljon människor med en sällsynt diagnos. Man brukar säga att det finns runt 7 000 olika sällsynta diagnoser. I huvudsak handlar det om syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, multiorganproblematik och leder till flera olika funktionsnedsättningar. Med den här dagen vill vi sprida kunskap om det sällsynta och fästa uppmärksamheten på sällsynthetens dilemma.

Varmt välkommen till en dag på Vårdforum fylld av sällsynt mingel, intressanta föreläsningar, patientföreningar och patientföreträdare.

Ett samarrangemang med Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta diagnoser.

Addison dag på Vårdforum

10 april klockan 10.00 - 14.00

Välkommen till drop in på Vårdforum om den ovanliga sjukdomen Addison. Addisons sjukdom drabbar ca 50 personer årligen oavsett ålder och är en potentiell dödlig sjukdom. Dagen innehåller bland annat:

 • Patientföreträdare som berättar om egna erfarenheter och upplevelser. Du har också möjlighet att ställa frågor om addison till patientrepresentanterna.
 • Svenska Addisonföreningen deltar och berättar om vad de som förening gör för att sprida kunskap om en sällsynt sjukdom.
 • Filmvisning, bokbord och annan viktig information om Addisons sjukdom.

Ett samarrangemang med Svenska Addisonföreningen.

Rena Händer räddar liv - WHO:s internationella handhygiendag

6 maj klockan 10.00 - 16.00

Att hålla händerna rena är ett av de mest effektiva sätten att stoppa smitta och infektioner i vård och omsorg. På svenska sjukhus drabbas 65 000 patienter årligen av vårdrelaterade infektioner (VRI) varav upp till hälften bedöms kunna förebyggas. Följsamhet till handhygien och basala hygienrutiner är en avgörande faktor i vårdens kamp mot vårdrelaterade infektioner.

Du är välkommen till Vårdforum på den internationella handhygiendagen som ordnas tillsammans med Tema Barn och Kvinnor på Karolinska Universitetssjukhuset. Dagen är upplagd som ett drop in där du kan komma och mingla när det passar dig mellan klockan 10 - 16 då du får träffa företrädare för vården som berättar om handhygien och basala hygienrutiner. Minglet på Vårdforum innehåller bland annat att du kan testa dina händer med en UV-lampa och får lära dig hur du spritar händerna på bästa sätt, filmvisning samt en frågesport om rätt och fel klädsel för vårdpersonal oh svarar du rätt vinner du ett pris.

Under eftermiddagen har du också möjlighet att ta del av spännande och intressanta föreläsningar som modereras av Gunnar Kahlmeter. Lokal för föreläsningarna är: Torsten Wiesel-salen (J3:04) enligt följande tidsschema:

12.00 Svante Norgren, temachef för Barn och Kvinnor, och Filippa Nyberg, chefläkare hälsar välkomna
12.05 Ella Bohlin, vårdutvecklarregionråd i Stockholm
12.30 Gunnar Kahlmeter, professor i Klinisk mikrobiologi
12.50 Axana Haggar, Socialstyrelsen
13.20 Angelica Frithiof, ordförande i Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset
13.45 Paus med kaffe och bensträckare
14.15 Anna Frej, VRI Proaktiv Karolinska Universitetssjukhuset
14.40 Boel Andersson-Gäre, professor i Kvalitetsförbättring, Jönköpings Universitet
15.20 Svante Norgren avslutar föreläsningseftermiddagen

Du som finns i Huddinge och vill delta i föresläsningarna, kan göra det via videolänk i lokal: C187.

Mer information om föreläsningarna lämnas av arrangörna på Tema Barn och Kvinnor:
Emma Mellgren på Funktionsområde Barn PMI, emma.mellgren@sll.se och Kristina Jonsson på Patientområde Sjuka Nyfödda Barn, kristina.i.jonsson@sll.se

Sola Säkert på Vårdforum

13 maj klockan 10.00 - 14.00

Välkommen till drop in på Vårdforum måndag 13 maj mellan klockan 10 - 12 och träffa Cancerrådgivningen. Du får lära dig mer om goda solvanor och hur du kan sola säkert inför den kommande sommaren.

Cancerrådgivningens solråd består av:

 •  Sätt på dig en hatt som skuggar ansikte, hals och öron.
 • Använd solskyddande kläder som täcker så stor del av kroppen som möjligt.
 • Sök skugga och undvik solen mitt på dagen.
 • Använd solglasögon som täcker så stort område runt ögonen som möjligt.
 • Använd solskyddsmedel med hög skyddsfaktor mot UVB/UVA-strålning. Smörj in huden flera gånger under dagen, särskilt om du badar eller svettas mycket.

Det är särskilt viktigt att skydda barn och ungdomar! Deras hud är extra känslig för strålning.
Cancerrådgivningen finns till för alla som berörs av cancer: patienter, närstående eller bara om du har frågor om cancer. De som arbetar på Cancerrådgivningen är specialistsjuksköterskor med utbildning i samtalsstöd och med lång erfarenhet inom cancervården.

Kvalitetsutveckling på Karolinska

Vid Karolinska Universitetssjukhuset finns ett Traineeprogram för sjuksköterskor som aktivt vill bidra till utvecklingen av vården vid sjukhuset. Under våren 2019 har 18 sjuksköterskor deltagit i Traineeprogrammet och arbetat med förbättringar och utveckling inom följande områden:

 • Att minska förekomsten av vårdrelaterad lunginflammation genom att förbättra patientinformationenen och på så sätt öka följsamheten till andningsträning.
 • Att öka kunskapen kring användandet av plastförkläden och rena handskar hos vårdpersonal.
 • Att ta fram förslag till gemensam instruktion för användande av korrekt desinfektionsteknik vid hantering av centrala venösa infarter.
 • Att förbättra god handhygien för att bryta smittvägar och därmed minska risken för spridning av vårdrelaterade infektioner.
 • Att motivera kollegor till att bruka de basala hygienrutinerna på rätt sätt.

Två tillfällen och två platser

Du är välkommen till Vårdforum och höra mer om förbättrings- och utvecklingsarbeten på Karolinska. Du kan välja på två datum, två platser med samma innehåll. Dagen är upplagd som ett drop in där du kan komma och mingla när det passar dig mellan klockan 11 - 13. Då får du träffa vårens sjuksköterskor som berättar mer om sitt arbete för att göra vården bättre på Karolinska Universtitetssjukhuset.

12 juni klockan 11.00 - 13.00 

Plats: Vårdforums blivande lokal i Huddinge, C1:2, före detta badgecentralen. Mittemot provtagningscentralen innanför huvudentrén. 

13 juni klockan 11.00 - 13.00 

Plats: Vårdforum i huvudentrén på Eugeniavägen 3 i Solna. 

Alla är välkomna, det är kostnadsfritt att delta och det krävs ingen föranmälan!

Donationsvecka på Vårdforum till hösten

Vecka 45

Mer information inom kort.

Re-Start-Heart-day på Vårdforum

16 oktober klockan 10.00 - 14.00

Mer information inom kort.