Vårdforum

Vårdforum är en mötesplats för patienter, närstående och personal på Karolinska Universitetssjukhuset. Här kan du:

  • Få vägledning och information i olika frågor som rör hälso- och sjukvård eller till annat stöd i samhället
  • Kontakt med patientföreningar och organisationer
  • Sitta ned en stund medan du väntar på ditt inplanerade besök eller behandling
  • Samtala om dina erfarenheteroch upplevelser på Karolinska
  • Anmäla dig till Donationsregistret
  • Delta på temadagar som är öppna för alla, det är utan kostnad att delta och ingen föranmälan krävs

 

Aktuella temadagar

På grund av Covid-19 kommer Vårdforum inte att arrangera några temadagar under våren 2020.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet "Aktuellt på Vårdforum" för att få uppdaterad information om temadagar. Klicka här för att prenumerera.

Kontaktuppgifter till Vårdforum i Solna

Besök Vårdforum i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3.

Eller kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se