Vill du vara en del av Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset?

Karolinska Universitetssjukhusets vision är Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården.

För att uppnå denna vision har bland annat ett Strategiskt patient- och närståenderåd inrättats. Vi söker nu nya medlemmar som ska verka på en sjukhusövergripande nivå med ett uttalat strategiskt perspektiv och samverka med sjukhusledningen. Frågor som anses vara viktiga för, och initieras av, patienter och närstående ska tas upp med sjukhusets högsta strategiska beslutsform.

Som medlem i rådet ingår du i kraft av dina personliga egenskaper, erfarenheter och kompetenser. Vi som råd vill representera en bredd av kompetenser och spegla samhällets sammansättning i stort. Rådet har nu varit verksamt under två års tid.

Vi söker dig som har erfarenhet av att vara patient eller närstående, gärna på Karolinska Universitetssjukhuset. Du bör ha ett perspektiv som sträcker sig utanför din egen erfarenhet och sjukdomsbild. Du får inte nyligen ha varit anställd vid sjukhuset. Som medlem i rådet kommer du inte att företräda en specifik patientgrupp utan delta utifrån dina egna erfarenheter och kunskaper.

För din medverkan i rådet betalas ett arvode samt reseersättning ut. Ni träffas sex till åtta gånger per år, ca tre timmar vid varje tillfälle.

Är du intresserad? Fyll i ditt namn, telefonnummer och mailadress i formuläret nedan. Du kommer sedan att kontaktas för en intervju.

Sista dagen för anmälan är fredag 29 november 2019.

Har du frågor?
Maila strategiskapatientradet.karolinska@sll.se eller ring till nedanstående kontaktpersoner:

Jessica Abreu: 070-089 17 66
Åsa Hällström: 072-599 12 28