Vill du vara en del av Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset?

Karolinska Universitetssjukhusets Strategiska patient- och närståenderåd har till uppgift att utveckla verksamheten genom att tillhandahålla ett patient- och närståendeperspektiv på strategiska frågor.

Vi söker nu nya medlemmar som ska verka för alla patienters och närståendes bästa på en sjukhusövergripande nivå med ett uttalat strategiskt perspektiv och samverka med sjukhusledningen. Frågor som anses vara viktiga för, och initieras av, patienter och närstående ska tas upp med sjukhusets högsta strategiska beslutsforum.

Som medlem i rådet ingår du i kraft av dina personliga egenskaper och erfarenheter. Vi som råd vill representera en bredd av kompetenser och spegla samhällets sammansättning i stort. Rådet har varit verksamt sedan 2018.  

Vi söker dig som har erfarenhet av att vara patient eller närstående, gärna av Karolinska Universitetssjukhuset. Du bör ha ett förhållningssätt som inkluderar ett allmänt patient- och närståendeperspektiv, oavsett din unika vårderfarenhet. Du får inte nyligen ha varit anställd vid sjukhuset. 

För din medverkan i rådet betalas ett arvode samt reseersättning ut. Vi träffas sex till åtta gånger per år, ca tre timmar vid varje tillfälle.

Är du intresserad? Fyll i ditt namn, telefonnummer och mailadress i formuläret nedan. Du kommer sedan att kontaktas för en intervju.

Sista dagen för intresseanmälan är fredag 20 maj 2022.

Har du frågor? 
Maila strategiskapatientradet.karolinska@regionstockholm.se eller ring till nedanstående kontaktperson:

Åsa Hällström, 072-599 12 28

Intresseanmälan