Resursgruppen

Vill du få möjlighet att ge ett patient-, närstående- eller medborgarperspektiv på initiativ inom Karolinska Universitetssjukhuset? Anmäl dig till Resursgruppen!

Resursgruppen är som en intressebank av personer som vill bidra med sina erfarenheter och perspektiv med syftet att förbättra/utveckla vården inom sjukhuset. I denna artikel kan du läsa mer om vad som görs, länk till artikel

Alla som har ett intresse för att förbättra och utveckla kan vara med, även om du har ingen eller begränsad erfarenhet av sjukvård. Vi ser gärna att det finns en bred representation bland personerna i resursgruppen, alla erfarenheter är viktiga!

Hur gör jag för att anmäla mig?

Följ denna länk till Anmälan via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du loggas då in via 1177 för att göra din anmälan på ett säkert sätt. Om du har skickat in en anmälan kan du när som helst begära att dina uppgifter tas bort. Du kan också söka upp mottagningen "Kvalitet och patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset" på 1177 för att komma till formuläret.

Vad händer nu?

Verksamheterna inom Karolinska kontaktar Resursgruppens administratörer med önskemål om erfarenheter som behövs för uppdraget. Verksamhetens förfrågan matchas med en person som har de erfarenheter eller den kunskap som behövs. Dina kontaktuppgifter förmedlas till den som är ansvarig för verksamheten som i sin tur kontaktar dig.