Karolinska välkomnar initiativ till föräldrakök inom barncancerverksamheten

Nyhet

På varje barnslutenvårdsavdelning i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna finns ett patientkök. Här serveras patientmaten. Det finns även ett tillredningskök där bland annat bröstmjölk, välling och bröstmjölksersättning bereds.

Samtidigt finns särskilt inom barnonkologiverksamheten, på plan 12, behov av ett kök där föräldrar kan laga mat, då man ofta stannar längre tider på sjukhuset.

- Det finns ett uttalat behov, som framkommer både i enkäter och samtal, att ha möjlighet att laga mat som alternativ och komplement till maten i patientköket, säger Svante Norgren, Temachef Barn och kvinnosjukvård.

Barncancerfonden Stockholm Gotland kommer nu att finansiera att tillredningsköket byggs om till ett föräldrakök.