Inspirerande om patientinflytande

Nyhet

Under en inspirationsdag möttes patienter, närstående och vårdpersonal inom olika verksamheter vid nyinrättade Vårdforum i entréhallen i Solna. De samtal och möten som pågick hela dagen visar det stora engagemang som finns för att utveckla vården genom ökat patientinflytande.

Patientföreträdarna Henrik Almlöf, Mag- och tarmföreningen Stockholm och Sissi Hamnström Cole, Nätverk för gynekologisk cancer samtalar med Elizabeth Mårtenson, sjuksköterska inom Trauma och Reparativ medicin.

- Det är tillsammans som vi skapar den bästa vården, sa Andreas Hager, närståenderepresentant i patientflödet Cystisk fibros när han inledde dagen med Nina Nelson Follin, direktör staben Kvalitet- och patientsäkerhet.

- Det är viktigt med patient- och närståendeperspektivet och att vi får patienter och närstående med även i strategiska frågor – det stärker vården. Men även inom forskning behöver vi patientens röst, fortsatte hon och förklarade sedan inspirationsdagen öppnad.

- På Karolinska finns en fantastisk ambitionsnivå vad gäller patientinflytande. Det är roligt och viktigt och nu gäller det för oss som är med att förvalta det på ett bra sätt, säger Angelica Frithiof, ny ordförande i Karolinskas nyinrättade patient- och närståenderåd.

Flera olika verksamheter möttes här. På programmet fanns inblick i patientengagemang i patientflödena, representanter från Karolinskas nystartade Patient- och närståenderåd och korta föredrag om bland annat DöBra-projektet om vård i livets slutskede utifrån patientens önskemål.

Dagens moderator, Anna Schandl, chefsjuksköterska, staben Kvalitet- och patientsäkerhet:

- För vården kan det ta tid att hitta möjligheterna och uppskatta att patienter finns med i vården på det sätt som vi nu utvecklar på Karolinska. Vi tar fortsatta steg i samarbetet och det här mötet är ett sådant steg.

Barbro Sjölander, Nätverk för gynekologisk cancer och Anna Schandl, chefsjuksköterska, staben Kvalitet- och patientsäkerhet, och för dagen moderator, samtalar i Vårdforums lokaler i nya byggnaden Solna.

Kvalitet utifrån patienten

Företrädare för olika diagnoser berättade också om ett samarbetsprojekt bland patient- och närståenderepresentanter; det handlar om att ta fram förslag till kvalitetsmått i vården som i större utsträckning speglar patienters behov.

- Kvalitetsregister mäter vanligtvis andra frågor än de som patienter upplever som viktiga och buntar också alltför ofta ihop livskvalitet i en enda fråga. Ur ett patientperspektiv och för den som lever med en sjukdom säger det inte så mycket om kvalitet i vardagen, berättar Henrik Almlöf, patientföreträdare inom Mag- och tarmföreningen Stockholm.

Samarbetsprojektet berör också bland annat behovet av ett fokusskifte i vården, till det som är viktigt för patienten, från det som är viktigt för vården - det vill säga att inte bara utgå från de kvalitetsmått som man nu oftast mäter som till exempel mortalitet och behandlingsresultat. De ringar tillsammans in de kvalitetsfrågor som många olika patientgrupper har gemensamt.

Fler perspektiv i omvårdnad

Helena Thulin, universitetssjuksköterska och Madeleine Beermann, patientrepresentant, unga reumatiker diskuterade kvalitetsmått i vården utifrån patienten.

Helena Thulin, universitetssjuksköterska inom bäckencancer, var en av de som stannade till och pratade om patientperspektivet:

- Som sjuksköterska är det intressant och viktigt att få diskutera omvårdnadsfrågor, och få veta mer och lära om patienternas behov, det är patienterna själva som är expert på sina upplevelser.

Sissi Hamnström Cole, Nätverk för gynekologisk cancer, står bredvid inbegripen i ett samtal med Elizabeth Mårtenson, sjuksköterska inom Trauma och Reparativ medicin:

-Även om vården har patientens bästa för ögonen ser man kanske inte alltid helheten hos patienten, säger Sissi Hamnström Cole.

- Vi som jobbar i vården vill också gärna veta mer om hur vi ska möta patienters behov eller upplevelser av till exempel smärta, säger Elizabeth Mårtenson. 

Drivkrafter

Eskil Degsell, närståenderepresentant, maligna hjärntumörer och Anna Blommengren, verksamhetsutvecklare på Karolinska är drivkrafterna bakom inspirationsdagen. Planen är att försöka ordna fler liknande dagar.

Text och foto: Susanne Bergqvist
Se även fler bilder från dagen längre ner i texten:

Läs mer!

Nätverket för gynekologisk cancer var på plats och passade även på att dela ut priset för årets eldsjäl till medarbetarna inom gynekologisk cancer på Karolinska som med glädje tog emot priset igen (de fick det tidigare i vår) och sa att de fortsätter att förvalta priset, driva utvecklingen framåt för att få in patienter mer i vårdarbetet.
Geoffrey C Williams, professor på University of Rochester delar med sig av sitt arbete av att motivera patienter att vara engagerade i sin hälsa för bättre resultat av vården - stöd till egenvård på riktigt. Centralt är att själv hitta vad som motiverar. Då är även kontakten med vårdgivaren viktig.
Stephanie Juran och Malin Grände berättar mer om hur patientföreningen för Sällsynta diagnoser och Centrum för sällsynta diagnoser, Karolinska, samarbetat för att underlätta övergången från barn- till vuxenvården för patienterna, något som ofta innebär en stor förändring för patienten.
Med ett stort engagemang delade patienter, närstående och vården med sig av hur patientinflytande fungerar och kan utvecklas vidare på inspirationsdagen om patientinflytande i entréhallen i nya sjukhusbyggnaden Solna. Här vid en kort föreläsning.
Melvin Samsom, sjukhusdirektör och Madeleine Beermann, patientrepresentant unga reumatiker, pratar om det fortsatta arbetet med patientengagemang och samarbetet i vården och avslutar även denna inspirationsdag om patientinflytande.