Enkät om vården under covid-19-pandemin

Karolinska Universitetssjukhuset vill gärna veta hur du som patient eller närstående tycker att vården fungerar/har fungerat under covid-19-pandemin.

Syftet är att ta tillvara på patienter och närståendes erfarenheter för att kunna utveckla vården på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på några frågor, det tar ca 5 minuter att svara på enkäten. Frågorna har tagits fram av Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Dina svar är anonyma, viktigt att du inte skriver några personliga uppgifter i svaren. Svaren som samlas in kommer att gås igenom och resultatet kommer att presenteras på vår hemsida samt för sjukhusets olika verksamheter.

Här kan du läsa mer om Strategiska patient- och närståenderådet.

Kontaktperson: Åsa Hällström, asa.hallstrom@sll.se

Klicka här för att komma till enkäten.