European Reference Networks (ERN)

European Refence Networks (ERN) syftar till att sammankoppla den främsta expertisen i Europa för att hantera komplexa och ovanliga medicinska tillstånd som kräver en koncentration av kunskap och resurser med målet att kunna erbjuda ett bättre omhändertagande för enskilda patienter och ett ökat kunskapsutbyte.

ERN är nära sammanlänkat med European University Hospital Alliance (EUHA) där Karolinska tillsammans med åtta andra ledande europeiska universitetssjukhus driver olika samarbeten för att utveckla och förbättra universitetssjukvården.

Karolinska Universitetssjukhuset är ledande bland europeiska sjukhus när det gäller ERN-delaktighet och medlem i 20 av de 24 nätverken: