Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om antikroppstester utförda före vecka 26

Karolinska Universitetslaboratoriet använder de bästa tillgängliga analysmetoderna och dessa är alltid kvalitetssäkrade, det finns därför ingen anledning att ta om ditt antikroppstest.

Inga tester är hundraprocentigt tillförlitliga, så även personer med positivt antikroppstest ska fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Det är särskilt viktigt för dig som tillhör en riskgrupp.

Länk till Folkhälsomyndighetens nyhet: Så kan resultat från antikroppstester användas

Karolinska Universitetslaboratoriet är ett ackrediterat laboratorium. Vad detta innebär kan du läsa om här