På neonatalavdelningen: vårdteamet runt ditt barn

På Karolinska Universitetssjukhusets neonatalavdelningar består vårdteamet runt ert barn av många professioner som tillsammans med er föräldrar utvärderar barnets hälsotillstånd och ger vård utifrån ditt barns individuella behov.

 

Läkare

Våra läkare gör medicinska bedömningar och avvägningar. De fattar beslut om vilka läkemedel som barnet ska få och kan även genomföra en lång rad undersökningar och behandlingar.

 

Sjuksköterskor och barnmorskor

Sjuksköterskorna har många olika arbetsuppgifter på våra vårdavdelningar. Bland annat planerar de barnens omvårdnad utifrån barnets aktuella hälsotillstånd. De samordnar även undersökningar och behandlingar på andra delar av sjukhuset. Dessutom ger de barnen mediciner via dropp och hjälper dig som förälder att själv ta hand om ditt nyfödda barns omvårdnad.

 

Barnsköterskor och Undersköterskor

Undersköterskorna är en annan viktig del av teamet kring ditt barn. Bland annat följer de upp barnens hälsotillstånd genom att mäta, väga och räkna viktiga funktioner som till exempel puls och blodtryck. Undersköterskorna ger även stöd till föräldrar med amning, matning och skötning, samt ansvarar för att allt som är i närheten av barnen är fritt från bakterier.

 

Dietister

Dietisten räknar ut vilken näring barnen behöver utifrån ålder, vikt och eventuella komplikationer. Dessa beräkningar ligger till grund för den näringsberikning som barnen får vid behov. Näringsberikningen gör att barnen växer optimalt och organen utvecklas som de ska.

 

Nutritionsassistenter

Vissa barn behöver extra tillsatser till bröstmjölken för att växa till ordentligt. Några barn får donerad bröstmjölk från modersmjölkscentralen och de lite äldre barnen får ibland industritillverkad modersmjölksersättning. Nutritionsassistenten koordinerar mjölkhanteringen, analyserar näringsinnehållet i mjölken och berikar den utifrån dietistens beräkningar så att alla barn får den näring de behöver. Nutritionsassistenten tar även hand om den bröstmjölk som doneras av mammor på avdelningen.

 

Kuratorer

Kuratorerna finns på alla våra enheter och hjälper dig som förälder hantera den ibland plötsliga omställning som kan uppstå när man blir förälder till ett sjukt nyfött barn. Kuratorerna kan bistå med krissamtal och känslomässigt stöd. De kan även guida föräldrarna rätt i regelverket kring ersättningar från försäkringskassan och ge stöd med andra myndighetskontakter och praktiska frågor.

 

Apotekare

Apotekarna bereder de läkemedel som barnen får via dropp. De svarar även på frågor om läkemedel och organiserar läkemedelshanteringen på avdelningen.

 

Medicinska sekreterare

Våra medicinska sekreterare arbetar bland annat med att kvalitetsgranska patienternas journaler, arkivera dem och registrera dem så att sjukhuset får ersättning för vården som utförs. Dessutom skickar de vidare barnens journaler till BVC, andra vårdgivare och försäkringsbolag som behöver information om barnets vårdtid på sjukhuset. Föräldrarnas medgivande inhämtas alltid innan en journal skickas iväg.

 

Avdelningsassistenter och vårdnära service

Våra avdelningsassistenter ser till att hygienen på avdelningen alltid är på topp och att allt material som används i vården alltid är tillgängligt inom räckhåll. De serverar även frukost i våra föräldrakök.

 

Fysioterapeut

Våra fysioterapeuter följer upp barnets utveckling och är en del i teamet på våra neonatalmottagningar. För att att tidigt kunna ge förebyggande eller behandlande råd för träning och stimulering gör de många olika bedömningar - bland annat rörande neurologi och motorik samt den psykomotoriska utvecklingen.

Psykolog

Vår psykologer arbetar med bedömning av barnets kognitiva utveckling på neonatalmottagningarna.