Vård av sjuka nyfödda barn

De flesta nyfödda barn är fullt friska. Men ungefär vart tionde barn har under en tid behov av medicinsk vård och behandling innan allt fungerar som det ska. Vanliga orsaker är för tidig födsel, förlossningskomplikationer, andningsstörningar, gulsot, infektioner och missbildningar. Här nedan finner du en förteckning över de vårdenheter som tar emot sjuka nyfödda barn. I menyn finns information om hur neonatalvården på Karolinska universitetssjukhuset fungerar.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf

Granskare: Lars Navér , Patientområdeschef

Uppdaterad: