اپلیکیشن موبایل ما را بارگیری کنید

با اپلیکیشن موبایل بیمارستان "Karolinska universitetssjukhus" سریعا به همه اطلاعات ما در باره مراقبت پرستاری از نوزاد دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن استفاده از محتوای وب ما از تلفن موبایل آسان تر می سازد. اگر مایل باشید چند بار دیگر به اطلاعات ما مراجعه کنید این راه ساده و خوبی برای دسترسی به بانک اطلاعاتی ماست.

اپلیکیشن برای بارگیری از App Store اپل و Google Play موجود است.