Vård av nyfödda som föds efter 32 fullgångna graviditetsveckor

Barn som föds från och med graviditetsvecka 32+0 och som inte har behov av intensivvård ingår i patientflöde nyföddhetsvård på Karolinska universitetssjukhuset.

Det finns många olika anledningar att barn vårdas i nyföddhetsvården. Några exempel kan vara:

  • tidig födsel i graviditetsvecka 32+0 till 36+6
  • lättare andningssvårigheter
  • lågt blodsocker
  • nyföddhetsgulsot
  • läkemedelspåverkan
  • förlossningsskador

Du som behöver vård i samband med en förlossning har möjlighet att vårdas i samma rum som ditt nyfödda barn. En barnmorska finns på plats för att ta hand om den nyförlösta mamman.

Läs mer om vår möjlighet till samvård här

Ni som föräldrar är de viktigaste personerna för barnet. Ni deltar aktivt i vården av ert barn med stöd av vår personal.

Vårdtiden varierar på våra avdelningar, allt från några dagar till flera månader. Ni som nyblivna föräldrar behöver stöd, inte minst praktiskt. Tveka därför inte att be närstående om hjälp.

När ditt barn vårdas hos oss får ni kontaktpersoner i form av planeringsansvariga sjuksköterskor samt barn- eller undersköterskor. Planeringsansvarig läkare ansvarar för ronden och du som förälder är välkommen att delta.

Stöd för dig som är nybliven förälder

Barn som vårdas på neonatal familjevård behöver avancerad omvårdnad för att växa och utvecklas på bästa sätt för livslång hälsa. Sjuksköterskor, barnsköterskor och specialistläkare finns hela tiden i närheten.

I den omtumlande upplevelsen att bli förälder till ett sjukt nyfött barn kan man behöva samtalsstöd, därför finns kuratorer på avdelningarna.

Anhöriga deltar i patientflödets ledningsarbete

Patientflödets ledningsgrupp har till uppgift att göra vården mer värdefull för patienterna i flödet. Det kan exempelvis ske genom medicinska framsteg eller genom att bemötandet av patienter och anhöriga förbättras.

I varje ledningsgrupp ingår en patient- eller anhörigrepresentant. Denna representant är mycket viktig för att vi ska kunna utveckla vården utifrån patienters och anhörigas upplevelse av vad som är viktigt.

Är du intresserad av att bli anhörigrepresentant i ledningsgruppen för patientflöde nyföddhetsintensivvård? – kontakta patientflödeschef Kajsa Bohlin Blennow