På neonatalavdelningen

Neonatalavdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset finns på Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Avdelningarna har lite olika specialistkompetenser och ert barn kan behöva flyttas beroende på barnets medicinska tillstånd eller vårdbehov. På alla våra avdelningar har vårdnadshavarna möjlighet att bo med sitt barn, antingen i ett rum i nära anslutning eller i samma rum som barnet. Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader. När ditt barn vårdas hos oss blir en av våra medarbetare er personliga kontaktperson.

Nyheter från Neonatalvården

Fler nyheter

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf