Familjen i neonatalvården: Lär känna ditt barn

På neonatalavdelningen hamnar barnet i en främmande miljö och är beroende av främmande människor. Ni föräldrar känner kanske igen ert barns dygnsrytm från när det låg i magen och barnet känner igen era röster, de är välbekanta och trygga för barnet. Men det är nu som ni ska lära känna varandra på riktigt, vad ert barn har för personlighet, temperament och alldeles egen vilja.

Barnet kommunicerar med sitt kroppsspråk

Alla nyfödda barn kommunicerar med omvärlden via sitt kroppsspråk. När barnet är sjukt eller fött för tidigt kan det vara svårare för barnet att förmedla vad barnet vill och tycker om.

Personalen finns här för att vägleda er tills ni själva kan ge barnet det stöd och den hjälp barnet behöver. Även om vår kunskap behövs för barnets vård så är alla av oss utbytbara, vi kommer och går. Ni föräldrar är de personer som är beständiga i ert barns liv.

Neopodden