Familjen i neonatalvården

Familjemedlemmarna är de viktigaste personerna i det nyfödda barnets liv. När ett barn föds tidigare än planerat eller om barnet föds i fullgången tid och är sjukt, blir ingenting som den nyblivna familjen förväntat sig. Alla människor är olika, en del har lättare att hantera oförväntade och omskakande händelser som andra har det mycket jobbigt med. Att få ett barn som behöver vårdas på neonatalavdelningen är omskakande och det kan vara som en sorgeprocess att det inte blev som man förväntade sig.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf