Prematur - Född i vecka 28-31 - Barns utveckling

Tänk på att barn utvecklas individuellt. Utvecklingsnivån kan bland annat bero på om barnet har fötts i denna graviditetsvecka eller om barnet har fötts tidigare i graviditeteten.

Utveckling

Hjärnans utveckling pågår ständigt och runt nervcellerna bildas nu ett isolerande fetthölje som gör så att impulserna kan fortledas snabbt mellan cellerna. Det påbörjas långsamt, för att sedan ta fart vid tiden då barnet var beräknat att födas. Utvecklingsaktiviteten i hjärnan är oregelbunden, men nu börjar den ske i cykler under tiden barnet sover drömsömn (REM-Rapid Eye Movement). Drömsömnen har betydelse för att barnets sinnesförmågor ska utvecklas och den djupare sömnen är viktig för inlärningsförmågan. Barnet är mest medveten om ljud med låg frekvens och kan skilja på manliga och kvinnliga röster. Ögonens reflex är omoget och kan inte helt reglera mängden ljus till näthinnan. Barnet kan skilja mellan söt och sur smak.

Barnets rörelsemönster är fortfarande stora och ryckiga och förekommer ofta i upprepade mönster som barnet själv kan ha svårt att begränsa. Försök görs till självtröstande aktiviteter så som att föra handen nära munnen, suga på en napp eller något att hålla om då barnet nu kan börja gripa med fingrar och tår. Man kan börja ana ett mönster av sömn och vakna perioder. Under sömnen ses snabba ögonrörelser under ögonlocken.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver en del barn vårdas i en kuvös med varm fuktig luft för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Då hjärnan är omogen är vården av barnet fokuserat på en tyst, lugn och mörk miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingarna noggrant.

Eftersom lungorna är omogna behövs någon form av andningsunderstöd för att andas effektivt och tillräckligt djupt. Barn kan ofta reglera sin andning med hjälp av en Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Under den första levnadsveckan kan en del barn behöva ljusbehandling i omgångar på grund av sin omogna lever.

Barnets näringstillförsel är främst via dropp med näringslösning i början. Barnet kan ofta tidigt få lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken. Om barnet mår bra och är vaket kan barnet få små mängder mat i munnen. När barnet växer och mognar kan barnet få allt mer mat i magen och behöver inte längre näringsdropp utan får all sin mat i magen.

På grund av den tunna huden och det omogna immunsystemet är risken för infektion stor.

Beroende på barnets mognad (vilken vecka barnet föddes i) så kan det nu vara dags att förflyttas från sin kuvös till en värmesäng. En värmesäng har en tempererad vattenmadrass med en sänghimmel över för skydd mot ljus. När man vårdas i en värmesäng så har man en tröja på sig som man får låna från sjukhuset.

Vad kan jag som förälder göra?

Spendera så mycket tid som möjligt hos ditt barn och delta i omvårdnadshandlingarna så att ni får en chans att lära känna varandra. Barn i denna ålder är känsliga för alla slags intryck. De interagerar sparsamt med sin omgivning, men får hjälp av att miljön är lugn och harmonisk och att allt görs långsamt med pauser och gärna med endast ett stimuli eller intryck i taget. Håll därför om ditt barn med mjuka, varma, stilla händer med ett milt mjukt tryck. Hjälp barnet att inta och hålla en bekväm kroppsposition med armar och ben mjukt inböjda mot kroppen och händerna nära munnen eller ansiktet. Barnet är från tiden inne i magen van att känna tydliga gränser runt sig. Prata med en mjuk ton eller sjung lågt för ditt barn. Barnet känner igen din röst. Att hålla en hand över ögonen som en skugga kan hjälpa barnet att titta upp. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma ut och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst, då det har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i en bra position så att ni kan få en fin njutbar stund tillsammans.

Du kan börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. När du har etablerat en mjölkproduktion ta gärna till vana att dra upp en liten smakportion av färsk mjölk att ge till ditt barn när det är vaket.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som till exempel parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.

Text: Tullikki Stendahl, Leg.ssk.