Barnets mognad

Här finner du mer information om för tidigt födda och fullgågna barns utvecklingsnivå under olika graviditetsveckor.

Född i vecka 22-24

Barnets hjärna är mycket omogen och har en jämn och slät yta. Majoriteten av alla nervceller har redan bildats hos det mycket för tidigt födda barnet. Den mesta energin i kroppen går till hjärnans utveckling som ständigt pågår. Det bildas förgreningar och kontaktytor som kopplar samman nervcellerna för att kunna skicka vidare impulser. Barnets hörsel är redan utvecklad och höga plötsliga ljud kan vara störande. Ögonlocken är mycket tunna och ger endast ett litet skydd mot ljus. Om/när barnet öppnar sina ögon är de därför mycket känsliga för ljuset och behöver så mycket skydd som möjligt. Barnet kan känna dofter och uppleva smaker.

Huden är omogen, tunn, röd och ömtålig och en komplett mognad tar veckor till månader. Huden hos mycket för tidigt födda barn har rikligt med nervtrådar som ligger ytligt. Barnet är därför mycket känsligt och verkar tycka bäst om lugna, varma händer som ligger stilla och ger stöd om barnets kropp.

Rörelsemönstret hos barnet är omoget och beskrivs som plötsligt och ryckigt. Man kan se yviga rörelser och sträckningar. Barnet behöver få hjälp med en bekväm och ihopkrupen position i kroppen med händerna nära munnen.

Det kan vara svårt att se om barnet är vaken eller sover då barnet pendlar mellan ytlig sömn och en diffus dåsig vakenhet. Barnet strävar efter lugn och vila för att spara på sin energi för att växa och utvecklas.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver barnet högspecialiserad intensivvård och vårdas i en kuvös med varm fuktig luft för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Då hjärnan är omogen är vården av barnet fokuserat på en tyst, lugn och mörk miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingar noggrant.

Även lungorna hos barnet är omogna, så alla barn behöver någon form av andningsunderstöd, ofta respirator initialt, för att ta regelbundna andetag. Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Under den första levnadsveckan behöver majoriteten av alla barn ljusbehandling i omgångar på grund av sin omogna lever.

Barnets näringstillförsel är främst via dropp med näringslösning i början. Barnet kan ofta få lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken tidigt.

På grund av den tunna huden och det omogna immunsystemet är risken för infektion stor.

Vad kan jag som förälder göra?

Spendera så mycket tid som möjligt hos ditt barn och delta i omvårdnadshandlingarna så att ni får en chans att lära känna varandra. Barn i denna ålder är mycket känsliga för alla slags intryck. De interagerar mycket sparsamt med sin omgivning, men får hjälp av att miljön är lugn och harmonisk och att allt görs långsamt med pauser och gärna med endast ett stimuli eller intryck i taget. Håll därför om ditt barn med mjuka, varma, stilla händer med ett milt mjukt tryck. Hjälp barnet att inta och hålla en bekväm kroppsposition med armar och ben mjukt inböjda mot kroppen och händerna nära munnen eller ansiktet. Barnet är från tiden inne i magen van att känna tydliga gränser runt sig. Prata med en mjuk ton, barnet känner igen din röst. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma ut ur kuvösen och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst. Detta har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i en bra position så att ni kan få en fin njutbar stund tillsammans.

Du kan tidigt efter förlossningen börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. Erbjud en napp doppad i bröstmjölk till barnet att suga på då barnet redan har ett sugbehov.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som tex parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.

Född i vecka 25-27

Tänk på att barn utvecklas individuellt. Utvecklingsnivån kan bland annat bero på om barnet har fötts i denna graviditetsvecka eller om barnet har fötts tidigare i graviditeteten.

Utvecklingen av hjärnan fortsätter och börjar expandera så pass att den måste börja veckas, varvid hjärnans vindlingar och fåror uppkommer. Dessa "veck" hjälper hjärnan att fungera mer effektivt och kraftfullt och är mycket viktigt för lärande och intelligens. Barnet börjar känna igen och reagerar på lukten av sina föräldrar vid hud-mot-hud vård. Man kan också se att barnet börjar röra på sig som svar på ljud. Barnet kan reagera på besk smak. Ögonen är fortfarande mycket känsliga och ögats reflex är omoget. Om ljus skärmas av eller dämpas kan det hjälpa barnet att klara av att öppna sina ögon korta stunder.

Huden hos mycket för tidigt födda barn har rikligt med nervtrådar som ligger ytligt. Barnet är därför mycket känsligt och verkar tycka bäst om lugna, varma händer som ligger stilla och ger stöd om barnets kropp.

Rörelsemönstret hos barnet är omoget och beskrivs som plötslig och ryckigt. Man kan se yviga rörelser och sträckningar. Barnet behöver få hjälp med en bekväm och ihopkrupen position i kroppen med händerna nära munnen.

Det kan vara svårt att se om barnet är vaken eller sover då barnet pendlar mellan ytlig sömn och en diffus dåsig vakenhet. Man kan börja ana små korta perioder då barnet är vaket och kanske till och med öppnar sina ögon. Barnet har tillräckligt med energi och kraft för att kunna göra små ljud ifrån sig. Barnet strävar efter lugn och vila för att växa och utvecklas.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver barnet högspecialiserad intensivvård och vårdas i en kuvös med varm fuktig luft för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Då hjärnan är omogen är vården av barnet fokuserat på en tyst, lugn och mörk miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingarna noggrant.

Eftersom lungorna är omogna behövs någon form av andningsunderstöd för att andas effektivt och tillräckligt djupt. Till en början behöver många barn respirator, men efter ett tag kan många barn klara av att andas på egen hand med hjälp av till exempel en Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Under den första levnadsveckan behöver majoriteten av alla barn ljusbehandling i omgångar på grund av sin omogna lever.

Barnets näringstillförsel är främst via dropp med näringslösning i början. Barnet kan ofta få lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken tidigt.

På grund av den tunna huden och det omogna immunsystemet är risken för infektion stor.

Vad kan jag som förälder göra?

Spendera så mycket tid som möjligt hos ditt barn och delta i omvårdnadshandlingarna så att ni får en chans att lära känna varandra. Barn i denna ålder är mycket känsliga för alla slags intryck. De interagerar sparsamt med sin omgivning, men får hjälp av att miljön är lugn och harmonisk och att allt görs långsamt med pauser och gärna med endast ett stimuli eller intryck i taget. Håll därför om ditt barn med mjuka, varma, stilla händer med ett milt mjukt tryck. Hjälp barnet att inta och hålla en bekväm kroppsposition med armar och ben mjukt inböjda mot kroppen och händerna nära munnen eller ansiktet. Barnet är från tiden inne i magen van att känna tydliga gränser runt sig. Prata med en mjuk ton, barnet känner igen din röst. Att hålla en hand över ögonen som en skugga kan hjälpa barnet att titta upp. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma ut och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst, då det har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i en bra position så att ni kan få en fin njutbar stund tillsammans.

Du kan börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. När barnet mår bra och är vaken kan barnet få små smakportioner med färsk mjölk. Erbjud napp doppad i bröstmjölk till barnet att suga på.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som tex parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.

Född i vecka 28-31

Tänk på att barn utvecklas individuellt. Utvecklingsnivån kan bland annat bero på om barnet har fötts i denna graviditetsvecka eller om barnet har fötts tidigare i graviditeteten.

Hjärnans utveckling pågår ständigt och runt nervcellerna bildas nu ett isolerande fetthölje som gör så att impulserna kan fortledas snabbt mellan cellerna. Det påbörjas långsamt, för att sedan ta fart vid tiden då barnet var beräknat att födas. Utvecklingsaktiviteten i hjärnan är oregelbunden, men nu börjar den ske i cykler under tiden barnet sover drömsömn (REM-Rapid Eye Movement). Drömsömnen har betydelse för att barnets sinnesförmågor ska utvecklas och den djupare sömnen är viktig för inlärningsförmågan. Barnet är mest medveten om ljud med låg frekvens och kan skilja på manliga och kvinnliga röster. Ögonens reflex är omoget och kan inte helt reglera mängden ljus till näthinnan. Barnet kan skilja mellan söt och sur smak.

Barnets rörelsemönster är fortfarande stora och ryckiga och förekommer ofta i upprepade mönster som barnet själv kan ha svårt att begränsa. Försök görs till självtröstande aktiviteter så som att föra handen nära munnen, suga på en napp eller något att hålla om då barnet nu kan börja gripa med fingrar och tår. Man kan börja ana ett mönster av sömn och vakna perioder. Under sömnen ses snabba ögonrörelser under ögonlocken.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver en del barn vårdas i en kuvös med varm fuktig luft för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Då hjärnan är omogen är vården av barnet fokuserat på en tyst, lugn och mörk miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingarna noggrant.

Eftersom lungorna är omogna behövs någon form av andningsunderstöd för att andas effektivt och tillräckligt djupt. Barn kan ofta reglera sin andning med hjälp av en Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Under den första levnadsveckan kan en del barn behöva ljusbehandling i omgångar på grund av sin omogna lever.

Barnets näringstillförsel är främst via dropp med näringslösning i början. Barnet kan ofta tidigt få lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken. Om barnet mår bra och är vaket kan barnet få små mängder mat i munnen. När barnet växer och mognar kan barnet få allt mer mat i magen och behöver inte längre näringsdropp utan får all sin mat i magen.

På grund av den tunna huden och det omogna immunsystemet är risken för infektion stor.

Beroende på barnets mognad (vilken vecka barnet föddes i) så kan det nu vara dags att förflyttas från sin kuvös till en värmesäng. En värmesäng har en tempererad vattenmadrass med en sänghimmel över för skydd mot ljus. När man vårdas i en värmesäng så har man en tröja på sig som man får låna från sjukhuset.

Vad kan jag som förälder göra?

Spendera så mycket tid som möjligt hos ditt barn och delta i omvårdnadshandlingarna så att ni får en chans att lära känna varandra. Barn i denna ålder är känsliga för alla slags intryck. De interagerar sparsamt med sin omgivning, men får hjälp av att miljön är lugn och harmonisk och att allt görs långsamt med pauser och gärna med endast ett stimuli eller intryck i taget. Håll därför om ditt barn med mjuka, varma, stilla händer med ett milt mjukt tryck. Hjälp barnet att inta och hålla en bekväm kroppsposition med armar och ben mjukt inböjda mot kroppen och händerna nära munnen eller ansiktet. Barnet är från tiden inne i magen van att känna tydliga gränser runt sig. Prata med en mjuk ton eller sjung lågt för ditt barn. Barnet känner igen din röst. Att hålla en hand över ögonen som en skugga kan hjälpa barnet att titta upp. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma ut och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst, då det har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i en bra position så att ni kan få en fin njutbar stund tillsammans.

Du kan börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. När du har etablerat en mjölkproduktion ta gärna till vana att dra upp en liten smakportion av färsk mjölk att ge till ditt barn när det är vaket.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som tex parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.

Född i vecka 32-35

Tänk på att barn utvecklas individuellt. Utvecklingsnivån kan bland annat bero på om barnet har fötts i denna graviditetsvecka eller om barnet har fötts tidigare i graviditeteten.

Hjärnans utveckling av nya celler och nätverken däremellan pågår ständigt. Omkring vecka 34 så är barnets hjärna cirka två tredjedelar så stor som om barnet föddes efter en hel graviditet. Samtidigt så har utvecklingen av pupillen kommit så långt att den reagerar på ljus genom att dra ihop sig när det behövs. Ögonlocken har blivit tjockare som skydd för ögat. Förmågan att kombinera andning, sugning och att svälja börjar utvecklas. Barnet föredrar nu söta smaker.

Rörelsemönstret hos barnet kan fortfarande vara stora och ryckiga. Barnet kan själv gripa tag om saker, lyfta sitt huvud och blir allt mer rörlig. Om det finns för mycket stimuli i närheten kan barnet bli oroligt då barnet nu har energi nog till att oroligt protestera genom att sprattla med sina armar och ben. Nu kan barnet börja och ge kontakt korta stunder genom att titta upp på sina föräldrar.

Man kan börja ana ett tydligare mönster av sömn och vakna perioder. Under sömnen ses snabba ögonrörelser under ögonlocken. Barnet strävar fortfarande efter att i första hand sova för att växa och utvecklas. Barnet sover cirka 80-90% av dygnet.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver en del barn vårdas i en värmesäng som har en tempererad vattenmadrass för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Värmesängen har en sänghimmel över för skydd mot skarpt ljus. Då hjärnan är omogen är vården av barnet fokuserat på en tyst och lugn miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingarna noggrant.

Eftersom lungorna är lite omogna behöver många barn någon form av andningsunderstöd för att andas effektivt och tillräckligt djupt. Under en begränsad tid kan till exempel en Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) behövas som stöd för barnet. Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Under den första levnadsveckan kan en del barn behöva ljusbehandling i omgångar på grund av sin omogna lever.

Barnets näringstillförsel kan vara via dropp med näringslösning i början. Barnet kan ofta tidigt få lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken. Om barnet mår bra och är vaket kan barnet få små mängder mat i munnen. När barnet växer och mognar kan barnet få allt mer mat i magen och behöver inte längre näringsdropp utan får all sin mat i magen.

Beroende på barnets mognad (vilken vecka barnet föddes i och vilken mognad barnet har uppnått) så kan det nu vara dags att förflyttas från värmesäng till en vanlig säng med en sänghimmel över för skydd mot ljus. Även när man vårdas i en vanlig säng så behöver man en liten tröja på sig som man får låna från sjukhuset. Det kan även vara dags för er att bo tillsammans i ett familjevårdsrum på avdelningen.

Vad kan jag som förälder göra?

Du och ditt barn mår bra av att tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans. Planera gärna in att vara med när ditt barn ska äta, byta blöja, tvättas eller vägas så att du kan vara där och ta hand om ditt barn tillsammans med personalen och för att lära känna ditt barn och se hur det utvecklas. Barn i denna ålder är lite känsliga för intryck. De interagerar sparsamt med sin omgivning, men får hjälp av att miljön är lugn och harmonisk och att allt görs långsamt med pauser. Håll därför om ditt barn med mjuka, varma, stilla händer med ett milt mjukt tryck. Hjälp barnet att inta och hålla en bekväm kroppsposition med armar och ben mjukt inböjda mot kroppen. Barnet är från tiden inne i magen van att känna tydliga gränser runt sig. Prata med en mjuk ton eller sjung lågt för ditt barn. Barnet känner igen din röst. Att hålla en hand över ögonen som en skugga kan hjälpa barnet att titta upp. Det mänskliga ansiktet är den bästa synstimulansen för ett litet barn. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma upp och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst. Försök att hitta så mycket tid som möjligt att vårda ditt barn hud-mot-hud då den har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i bra position så att ni kan få en fin stund tillsammans. På avdelningen finns det olika bärhjälpmedel, fråga personalen så att ni kan få hjälp med vad som passar er familj.

Du kan börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. När du har etablerat en mjölkproduktion ta gärna till vana att dra upp en liten smakportion av färsk mjölk att ge till ditt barn när det är vaket.

För barnet är det nu viktigt att lära sig att äta och att fortsätta växa. Förutom sondmatning kan det nu vara aktuellt att börja ligga vid mammas bröst för att lära sig att amma eller så kan nappflaska introduceras. På avdelningen arbetar det amningsombud som finns till för er som önskar extra stöd.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som tex parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.

Född i vecka 36-42

Tänk på att barn utvecklas individuellt. Utvecklingsnivån kan bland annat bero på om barnet har fötts i denna graviditetsvecka eller om barnet har fötts tidigare i graviditeteten.

Hjärnans utveckling pågår ständigt. De flesta hjärnceller är på plats och alla kontakter och banor förfinas och utvecklas. Hjärnan fortsätter att utvecklas snabbt ända upp till två års ålder. Synen är det sinne som mognar senast av sinnena och kommer att fortsätta att mogna även efter fullgången tid. Barnet ser bra på nära håll, ca 20-30 cm. En förälders lugna stilla ansikte är det bästa barnet vet att titta på. Mönster och starka färger kan vara överstimulerande för barnet. Barnet kan känna igen familjära ljud och börjar ignorera ljud som tidigare stört sömnen. Vid fullgången tid kan barnet känna igen sinnesstämningar i röster.

Barnet har en del kontroll över sina rörelser och har förmågan att hålla ihop sig och föra sina händer till munnen. Barnet har energi till att röra armar och ben kraftfullt och kan själv gripa tag i saker. Det kan lyfta på huvudet samt hålla huvudet en kort stund på egen hand.

Barnet har nu mer tydliga sömn och vakenhetsperioder, men fortfarande en del hastiga övergångar mellan sömn och vakenhet och kan behöva hjälp med att komma till ro och somna. Barnet klarar av att vara vaken lite längre stunder och kan då intressera sig för att umgås med dig som förälder.

Neonatalvård

Under den första tiden i livet behöver en del barn vårdas i en värmesäng som har en tempererad vattenmadrass för att hålla värmen. En normal kroppstemperatur är av stor betydelse för barnets välmående, tillväxt och utveckling. Värmesängen har en sänghimmel över för skydd mot skarpt ljus. Då hjärnan är lite omogen är vården av barnet fokuserat på en lugn miljö. Barnet vårdas i små bäddnästen specialdesignade för att ge barnet stöd. För att minimera störningsmoment planeras alla omvårdnadshandlingarna noggrant.

En del barn behöver ett extra andningsunderstöd under en begränsad tid, tex en Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Barnet kan ha en obalans i sin reglering av puls och andning.

Barnets näringstillförsel kan vara via dropp med näringslösning i början. En del barn får lite mat i magen med hjälp av en slang (sond) från näsan ner till magsäcken, medans andra barn kan få mat i munnen direkt via amning, koppmatning eller flaska. Ett ställningstagande personalen gör beroende på vad barnet visar att det orkar och vad ni som förälder önskar.

Beroende på barnets mognad (vilken vecka barnet föddes i och vilken mognad barnet har uppnått) så kan det nu vara dags att förflyttas från värmesäng till en vanlig säng med en sänghimmel över för skydd mot ljus. Även när man vårdas i en vanlig säng så behöver man en liten tröja på sig som man får låna från sjukhuset. Det kan även vara dags för er att bo tillsammans i ett familjevårdsrum på avdelningen.

Vad kan jag som förälder göra?

Du och ditt barn mår bra av att tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans. Planera gärna in att vara med när ditt barn ska äta, byta blöja, tvättas eller vägas så att du kan vara där och ta hand om ditt barn tillsammans med personalen och för att lära känna ditt barn och se hur det utvecklas. Barnet börjar visa intresse för sin omgivning och du som förälder kan erbjuda en lugn, anpassad och harmonisk miljö runt barnet både för att sova lugnt och för att klara av att vara vaken. Många barn får hjälp att klara av att umgås om barnet samtidigt får stöd runt sin kropp i en bekväm position Prata med en mjuk ton eller sjung lågt för ditt barn. Barnet känner igen din röst. Det mänskliga ansiktet är den bästa synstimulansen för ett litet barn. Låt gärna ditt barn få en tygbit med din doft nära sitt ansikte.

Så snart ditt barn är stabilt kan barnet få komma upp och vårdas hud-mot-hud mot ditt bröst. Försök att hitta så mycket tid som möjligt att vårda ditt barn hud-mot-hud då den har en rad positiva effekter på barnets utveckling och välmående. Det kan hjälpa barnet att bli mer stabil i sin andning, puls, kroppstemperatur samt matsmältning. Det frisätter även "må-bra-hormoner" hos både dig som föräldrar och hos ditt barn. Personalen hjälper dig att lägga barnet i bra position så att ni kan få en fin stund tillsammans. På avdelningen finns det olika bärhjälpmedel, fråga personalen så att ni kan få hjälp med vad som passar er familj.

Du kan börja stimulera brösten för mjölkproduktion. De första energirika dropparna av bröstmjölk (kolostrum) kan ges direkt i barnets mun efter överenskommelse med personalen. När du har etablerat en mjölkproduktion ta gärna till vana att dra upp en liten smakportion av färsk mjölk att ge till ditt barn när det är vaket.

För barnet är det nu viktigt att lära sig att äta och att fortsätta växa. Förutom sondmatning kan det nu vara aktuellt att börja ligga vid mammas bröst för att lära sig att amma eller så kan nappflaska introduceras. På avdelningen arbetar det amningsombud som finns till för er som önskar extra stöd.

Ta del av avdelningens hygienrutiner för att hjälpa till att förhindra risken för infektion. Undvik starka dofter, som tex parfym, och låt handdesinfektionen torka in i händerna ordentligt innan du håller om ditt barn.

Vi önskar att du som förälder vill delta i den dagliga medicinska ronden och berätta om ditt barn och planera vården tillsammans med hela vårdteamet.

Text: Tullikki Stendahl