Utbytestransfusion

Utbytestransfusion (blodbyte) syftar till att korrigera anemi (blodbrist) vid hemolytisk sjukdom och/eller hyperbilirubinemi där ljusbehandling inte är tillräcklig för att minska bilirubinvärdena. Blodbytet sker genom en navelvenskateter där man drar ut en liten mängd blod från barnet som sedan ersätts med lika stor mängd, detta sker med hjälp av en spruta. Proceduren upprepas tills barnets beräknade blodvolym är ersatt vid anemi och barnets dubbla blodvolym är ersatt vid hyperbilirubinemi.

Foto & Text: Veronica Berggren, Leg. ssk.

Fördjupning