Intensivvård för nyfödda

På våra intensivvårdsavdelningar i Solna och Huddinge vårdas nyfödda barn som är svårt sjuka. Salarna är specialutformade för att barn och föräldrar ska kunna vara nära varandra - dygnet runt.

Barn som vårdas i intensivvård behöver avancerad övervakning dygnet runt. Det finns hela tiden sjuksköterskor och barnsköterskor hos ditt barn och specialistläkare i närheten. Om ditt barn behöver hjälp med andningen används respirator eller CPAP. Barnet kan vårdas i kuvös, som ger värme och fukt. Mat och mediciner kan ges till ditt barn via olika slangar.

På vår avdelningar i Solna och Huddinge har föräldrarna möjlighet att övernatta i ett enskilt rum på avdelningen. Vi välkomnar dig som är förälder att vara närvarande vid ditt barns vårdplats så stor del av dygnet som möjligt och att aktivt delta i omvårdnaden av ditt barn.

Vanliga orsaker till behandling i nyföddhetsintensivvård

  • syrebrist i samband med förlossningen
  • svårare andningsstörningar
  • blodförgiftning
  • hjärnhinneinflammation
  • njursvikt
  • ämnesomsättningsrubbningar
  • tarmmissbildningar
  • hjärnskador
  • hjärtfel

Anhöriga deltar i funktionsenhetens ledningsarbete

Funktionsenhetens ledningsgrupp har till uppgift att göra vården mer värdefull för patienterna i flödet. Det kan exempelvis ske genom medicinska framsteg eller genom att bemötandet av patienter och anhöriga förbättras.

I varje ledningsgrupp ingår en patient- eller anhörigrepresentant. Denna representant är mycket viktig för att vi ska kunna utveckla vården utifrån patienters och anhörigas upplevelse av vad som är viktigt.

Är du intresserad av att bli anhörigrepresentant i ledningsgruppen för funktionsenhet nyföddhetsintensivvård? – kontakta patientområdeschef Lars Navér