Vård av nyfödda som föds före graviditetsvecka 32

Barn som föds mellan graviditetsvecka 22 och 32 ingår i patientflödet Mycket för tidigt födda barn på Karolinska universitetssjukhuset. Dessa barn har inte hunnit växa klart i livmodern och behöver därför ofta mycket stöd från sjukvården för att undvika infektioner och framtida funktionshinder.

Hur påverkas mitt barn?

När ett barn föds mycket för tidigt har ännu inte alla kroppens funktioner hunnit utvecklas färdigt. Det innebär att ditt barn kan behöva hjälp med att andas, hålla värmen och få näring. Ditt barn är också extra känsligt för infektioner. Hos en del barn kan även synen påverkas.

Transport från andra sjukhus

Om ditt barn är i behov av specialistvård men föds på ett annat sjukhus än Karolinska, kan vi hämta barnet för vård hos oss. Vi hämtar då barnet med ambulans, ambulansflyg eller helikopter. Specialtränade läkare och sjuksköterskor är alltid närvarande hela vägen vid samtliga transporter av sjuka nyfödda barn.

Anhöriga deltar i patientflödets ledningsarbete

Patientflödets ledningsgrupp har till uppgift att göra vården mer värdefull för patienterna i flödet. Det kan exempelvis ske genom medicinska framsteg eller genom att bemötandet av patienter och anhöriga förbättras.

I varje ledningsgrupp ingår en patient- eller anhörigrepresentant. Denna representant är mycket viktig för att vi ska kunna utveckla vården utifrån patienters och anhörigas upplevelse av vad som är viktigt.

Läs mer:
Mycket för tidigt födda barns nuvarande föräldrarepresentant Karl Rombo berättar om arbetet i ledningsgruppen

Är du intresserad av att bli anhörigrepresentant i ledningsgruppen för patientflöde nyföddhetsintensivvård? – kontakta patientområdeschef Lars Navér.