Min Barnmorska - sammanhållen graviditetsvård med ett barnmorsketeam

Från årsskiftet 2023 är Min Barnmorska en del av den ordinarie förlossningsvården på Karolinska i Huddinge.

Min barnmorska bygger på en vårdform som kallas caseload. Caseload innebär att ett litet team barnmorskor vårdar den gravida under graviditeten, födseln och första tiden med barnet. Mellan 2018 och 2022 byggdes arbetssättet upp i projektform, men på grund av fina resultat är min barnmorska nu istället ett vårdval.

Under graviditeten är du inskriven i min barnmorska och gör graviditetskontroller enligt basprogrammet på någon av våra mottagningar i Älvsjö, Barnängen eller Skärholmen. Utöver graviditetskonroller erbjuder vi även gruppträffar på plats och digitalt, samt individuella stödsamtal efter behov. När förlossningen startar har en av barnmorskorna i ditt team beredskap och kan ge stöd i hemmet under latensfasen och sedan bistå födeseln på Karolinska Huddninge. Efter födseln har vi eftervård i hemmet. 

Vi riktar oss framför allt till dig som har en förlossningsrädsla eller extra behov av kontinuitet under graviditet, födsel och eftervård av andra skäl. Det kan vara du som är ensamstående, arbetslös, enbart har gått grundskola eller du som är född utomlands. Det är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som har beslutat om vem som ingår i vår målgrupp.

Tanken är att övriga barnmorskemottagningar gör en bedömning i samband med inskrivningen eller vid besök i graviditetsvecka 16 om du tillhör vår målgrupp och i så fall skriver de en remiss till oss. Du kan alltså ta upp med din barnmorska om du har önskemål att ta del av vårdformen Min Barnmorska. 

Vi tar även in en mindre andel gravida direkt. Om du är intresserad kan du göra en intresseanmälan i appen Alltid öppet. Där ställer vi ett antal frågor och du får göra en skattning av hur du känner inför den kommande förlossningen. När du gör intresseanmälan kontrollera också att du har gjort inställningen i Alltid öppet att du vill bli aviserad via sms så att du får reda på när du har fått ett meddelande/svar från oss. 

Varmt välkommen med din intresseanmälan i Alltid Öppet! 
Är du redan inskriven och vill få tag på oss? Ring 08-12384060
Observera att adressen i alltid öppet är till Huddinge, men dina graviditetskontroller är på den mottagning du är inskriven på.
Chef för min barnmorska är Karin Johansson karin.es.johansson@regionstockholm.se

Föda hemma

Karolinska Universitetssjukhuset har tecknat ett avtal med Region Stockholm som innebär att vi från och med 1 september 2020 erbjuder hemfödslar inom min barnmorska. Att föda hemma är för vissa kvinnor det tryggaste alternativet. Nu kan du som är en frisk omföderska med normal graviditet och tidigare okomplicerad förlossning föda hemma inom Karolinska Huddinges organisation. För att vi ska kunna bistå dig i hemmet träffar du en förlossningsläkare på Karolinska Huddinge för att säkerställa att hemfödsel är lämpligt. Du behöver också bo på ett avstånd från Karolinska Huddinge som är patientäkert i händelse av överföring till sjukhuset. Är du intresserad av att föda hemma är du välkommen att göra en anmälan via alltid öppet.

 

Vanliga frågor och svar om Min Barnmorska

Hur kommer jag med i min barnmorska?

Anmäl ditt intresse i appen Alltid Öppet. Är du redan inskriven hos en barnmorska kan hen skriva remiss till oss. 

Har ni några kriterier för vem som får vara med?

Du ska vara intälld på att vilja föda vaginalt och vara folkbokförd i Stockholm. Tilläggsavtalet för sammanhållen vårdkedja specificerar att du antingen ska vara förlossningsrädd eller ha särskilt behov av kontinuitet utifrån en eller flera socioekonomiska variabler som omfattas av Care Need Index. 

Var kommer jag att föda?

Vi är anställda på Karolinska Huddinge och det är där du föder.

Hur mycket kommer jag träffa min barnmorska under graviditeten?

Vi följer landstingets basprogram för besök och kontroller under gravidteten. Du kommer träffa din huvudansvariga barnmorska under de flesta av dessa besök. Några besök (i grupp eller enskilt) kommer vara till de andra barnmorskorna i teamet så att du har lärt känna även dem.

Hur jobbar ni?

Vi är fyra barnmorskor i varje team. En av oss har alltid beredskap. Vi arbetar enligt ett rullande åttaveckorsschema.

Hur många gravida tar ni hand om?

Vi skriver in 13 gravida varje månad.

Har ni föräldragrupper?

Ja, vi erbjuder gruppträffar för dig och din partner under graviditeten. Vi träffas både fysiskt och digitalt.

Vad händer om min barnmorska är upptagen när jag ska föda?

En av oss i teamet har alltid bereskap men det kan förstås vara så att hon redan är upptagen med en födsel när du kommer igång. Vi tar bara hand om en föderska i taget, så kallat one-to-one care. Antingen bistår ordinarie personal från Karolinska Huddinge dig, eller så kan en barnmorska från ett annat team hjälpa till.

Vad händer om det är fullt på Huddinge?

Du som är inskriven i min barnmorska har inte platsgaranti på Huddinge. Vi försöker vara ute i god tid och kommunicera med vår koordinator på förlossningen när vi behöver ett rum. Hittills har det så gott som alltid gått att ordna, eftersom vi endast behöver rummet, barnmorskan kommer ju med dig! Men är det så att det inte går att lösa hjälper vi dig med en plats på annat sjukhus, då kan din barnmorska inte föjla med.

Jag har hört att ni gör hembesök, hur fungerar det?

Vi använder oss gärna av möjligheten att göra hembesök, främst i början av din förlossning. Många föderskor behöver stöd i början av värkarbetet då det inte riktigt är dags att åka in till förlossningen. Vi kommer gärna hem till dig för bedömning och stöd under förlossningens latensfas.

Hur fungerar BB-hemma?

Vi rekommenderar att du åker hem från sjukhuset så snart det är möjligt. När du är hemma har du regelbundet kontakt med oss på telefon eller videosamtal, och kan ringa oss dygnet runt vid behov. Vi gör också hembesök och kan göra alla kontroller som en barnmorska på sjukhus kan göra. Den här delen av vår verksamhet är den mest uppskattade och vi vet att det är lättare slappna av och lära känna sitt barn i sin egen hemmiljö.

Inför fösta besöket

Informationsmaterial under graviditeten

Inför förlossning och föräldraskap

Studier om Min Barmorska