Min Barnmorska - sammanhållen graviditetsvård med ett barnmorsketeam

Föd med en barnmorska som du känner! Min Barnmorska är en vårdform där ett team av barnmorskor följer dig under graviditeten, är med dig när du föder och ger eftervård i hemmet. Verksamheten riktar sig främst till dig som är förlossningsrädd.

Min Barnmorska startade som ett projekt hösten 2018 och är ett samarbete mellan förlossningen på Karolinska Huddinge och mödrahälsovården i södra Stockholm. Vi har nu vuxit från två team med sex barnmorskor till fyra team med 17 barnmorskor. Likaså har antalet inskrivna gått från 240 gravida per år till 640 gravida.

Syftet med verksamheten är att stärka vårdkedjan kring den gravida då internationell forskning visar att både medicinska och psykologiska utfall gynnas av kontinuitet. Vårt mål är att kvinnor ska känna sig trygga inför att föda barn, få en god upplevelse av barnafödande och känna sig trygga och stärkta inför föräldraskapet.

Min Barnmorska är först i Sverige med en kontinuerlig vårdkedja kring gravida och vi riktar oss främst till dig som är orolig för att föda barn. Skillnaden från traditionell vård är att du som gravid har samma barnmorska på barnmorskemottagningen som på förlossningen. Att du och din partner känner den barnmorska som bistår födseln upplevs ofta som en trygghet. För att vi ska klara av vårt uppdrag har vi som barnmorskor organiserat oss i team och har en jourtelefon dit du ringer då du behöver vår hjälp.

Varmt välkommen med din intresseanmälan! 08-58584060
För intresseanmälan endast till Skärholmen ring eller smsa 072-4662231
Omvårdnadschef för Min Barnmorska är Marie Ekborn marie.ekborn@regionstockholm.se

Vad innebär "Min Barnmorska" för mig som gravid?

Vi på Karolinska samarbetar med tre barnmorskemottagningar; Älvsjö, Skärholmen och  Barnängens barnmorskemottagning där våra barnmorsketeam finns för graviditetsvård. 

Under graviditeten går du hos oss för dina graviditetskontroller och vi följer landstingets basprogram. Till dig som känner oro eller rädsla inför att föda erbjuder vi extra stödsamtal. En av barnmorskorna är huvudansvarig för dig, men du kommer träffa alla i teamet. I slutet av graviditeten gör vi en planering tillsammans inför förlossningen och tiden efter.

För rådgivning under graviditeten och när det är dags att föda ringer du ditt barnmorsketeam och den som har jour möter upp dig på förlossningsavdelningen i Huddinge. Det är alltid en barnmorska i teamet som har beredskap och som ansvarar för dig under din förlossning. När ditt barn är fött har ni möjlighet att åka hem sex timmar efter förlossningen, och därefter får ni ett eller flera besök i hemmet. Vid hembesök får du sedvanlig eftervård som medicinska kontroller, stöd med amning eller matning och skötsel av barnet.

Under barnets första månad erbjuds en första efterkontroll på barnmorskemottagningen till den barnmorska som bistod din födsel. Det är ett bra tillfälle att prata igenom din upplevelse och att se att kroppen återhämtar sig som den ska. Ytterligare en efterkontroll erbjuds sedan till den barnmorska som var huvudansvarig under graviditeten.

Hur gör jag om jag är intresserad av "Min Barnmorska"?

Du som är intresserad av "Min Barnmorska" ska ha tänkt dig en vaginal förlossning. Vi som arbetar i "Min Barnmorska" har lång erfarenhet av att arbeta med stöd och personcentrerad vård både under graviditet och förlossning. Välkommen med din intresseanmälan! 08-58584060

Följ oss gärna på instagram! @minbarnmorska

Föda hemma

Karolinska Universitetssjukhuset har tecknat ett avtal med Region Stockholm som innebär att vi från och med 1 september 2020 erbjuder hemfödslar inom min barnmorska. Att föda hemma är för vissa kvinnor det tryggaste alternativet. Nu kan du som är en frisk omföderska med normal graviditet och tidigare okomplicerad förlossning föda hemma inom Karolinska Huddinges organisation. För att vi ska kunna bistå dig i hemmet träffar du en förlossningsläkare på Karolinska Huddinge för att säkerställa att hemfödsel är lämpligt. Du behöver också bo på ett avstånd från Karolinska Huddinge som är patientäkert i händelse av överföring till sjukhuset. Är du intresserad av att föda hemma är du välkommen att ringa oss på 08-58584060. 

Vanliga frågor och svar om Min Barnmorska

Hur kommer jag med i min barnmorska?

Ring 08-58584060 och anmäl ditt intresse. Bäst chans att få plats har du om du är i början av din gravidtet. Vi ringer upp dig så fort vi har möjlighet, det kan ta upp till en vecka. 

Har ni några kriterier för vem som får vara med?

vi vänder oss främst till dig som är förlossningsrädd. Du ska vara intälld på att vilja föda vaginalt. I övrigt har vi inga kriterier, du behöver till exempel inte vara fullt frisk eller ha en graviditet utan kompliationer.

Var kommer jag att föda?

Vi är anställda på Karolinska Huddinge och det är där du föder.

Hur mycket kommer jag träffa min barnmorska under graviditeten?

Vi följer landstingets basprogram för besök och kontroller under gravidteten. Du kommer träffa din huvudansvariga barnmorska under de flesta av dessa besök. Några besök (i grupp eller enskilt) kommer vara till de andra barnmorskorna i teamet så att du har lärt känna även dem.

Hur jobbar ni?

Vi är fyra barnmorskor i varje team. En av oss har alltid beredskap. Vi arbetar enligt ett rullande fyraveckorsschema.

Hur många gravida tar ni hand om?

Vi skriver in 13 gravida varje månad.

Har ni föräldragrupper?

Ja, i normala fall erbjuder vi gruppträffar för dig och din partner under graviditeten. Under omständigheterna med coronapandemin har vi träffar över teams.

Vad händer om min barnmorska är upptagen när jag ska föda?

En av oss i teamet har alltid bereskap men det kan förstås vara så att hon redan är upptagen med en födsel när du kommer igång. Vi tar bara hand om en föderska i taget, så kallat one-to-one care. Antingen bistår ordinarie personal från Karolinska Hudding dig, eller så kan en barnmorska från ett annat team hjälpa till.

Vad händer om det är fullt på Huddinge?

Du som är inskriven i min barnmorska har inte platsgaranti på Huddinge. Vi försöker vara ute i god tid och kommunicera med vår koordinator på förlossningen när vi behöver ett rum. Hittills har det så gott som alltid gått att ordna, eftersom vi endast behöver rummet, barnmorskan kommer ju med dig! Men är det så att det inte går att lösa hjälper vi dig med en plats på annat sjukhus, då kan din barnmorska inte föjla med.

Jag har hört att ni gör hembesök, hur fungerar det?

Vi använder oss gärna av möjligheten att göra hembesök, främst i början av din förlossning. Många föderskor behöver stöd i början av värkarbetet då det inte riktigt är dags att åka in till förlossningen. Vi kommer gärna hem till dig för bedömning och stöd under förlossningens latensfas.

Hur fungerar BB-hemma?

Vi rekommenderar att du åker hem från sjukhuset så snart det är möjligt. När du är hemma har du regelbundet kontakt med oss på telefon eller videosamtal, och kan ringa oss dygnet runt vid behov. Vi gör också hembesök och kan göra alla kontroller som en barnmorska på sjukhus kan göra. Den här delen av vår verksamhet är den mest uppskattade och vi vet att det är lättare slappna av och lära känna sitt barn i sin egen hemmiljö.

Inför fösta besöket

Informationsmaterial under graviditeten

Inför förlossning och föräldraskap

I Skärholmen arbetar från vänster: Heidi Raita, Eleni Asreghan, Cathrine Strömö och Lina Brolin
I Älvsjö team 2 arbetar från vänster Anna Stenhammar, Sara Vidén, Martenisa Doda och Karin Gustafsson.

Läs mer om Min Barnmorska i olika media

Läs mer om Min Barnmorska i olika media

Studier om Min Barmorska

Helenes berättelse

Under 2019 deltog Helene i projektet Min Barnmorska och i augusti samma år födde hon sitt första barn på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vi har träffat henne för en kort intervju om hennes upplevelse av projektet och barnmorsketeamet i Liljeholmen.

Helene kom i kontakt med projektet genom en artikel i lokaltidningen och kände sig direkt tilltalad av projektet och den kontinuerliga vårdmodellen.

- Att ha ett team av barnmorskor och bli omhändertagen av dem både genom graviditet, förlossning och eftervård lät nästan för bra för att vara sant. Bara tanken på det gav mig direkt en känsla av trygghet. 

Och just trygghet tror hon är en viktig nyckel till en lyckad upplevelse av både graviditet och förlossning.

- Trygghet kan såklart se ut på olika sätt för alla. För mig var att ha en relation till den barnmorska jag skulle föda med, att kunna få stöttning och vård i hemmet och att kunna nå dem för råd dygnet runt några saker som gav mig en känsla av lugn och ro. Jag kände mig sedd och omhändertagen hela vägen, inte bara fram till själva förlossningen.

Helene beskriver sig inte som förlossningsrädd, men konstaterar att man som förstföderska såklart ändå har många funderingar och tankar och att en liten oro ändå fanns där. Under graviditeten byggde hon och hennes man en relation med barnmorskorna i deras team vilket minskade oron och rätade ut många frågetecken hon och hennes man hade inför förlossningen och det stundande föräldraskapet.

- Relationerna till våra barnmorskor kändes så bra. Dom kände oss, visste hur vår graviditet fortskridit och hur våra tankar gick inför allt som komma skulle. Vetskapen om att någon av dem skulle vara med vid vår förlossning kändes tryggt och fint för både mig och min man.

Efter en vår och sommar av kontroller och kontakt med teamet i Liljeholmen, föddes er dotter i slutet på augusti. Berätta hur det gick till!

- Jag fick ganska ordentliga förvärkar ungefär fyra dygn innan hon föddes. Under de första dygnen ringde jag några gånger (två gånger mitt i natten) och pratade med vårt team. Jag fick råd och stöttning och både jag och min man kände oss lugna med att fortsätta vara hemma och försöka vila så mycket som möjligt.

Efter två dygn drog det igång på riktigt med regelbundna, men fortfarande ganska glesa, värkar som krävde all min koncentration. Då kom vår barnmorska kom till oss och lyssnade på min dotters hjärtljud, tog mitt blodtryck och kontrollerade hur öppen jag var. Allt såg bra ut och jag var 2,5 cm öppen. Det var underbart att få den vården i hemmet och slippa åka in till förlossningen och sedan högst troligt hem igen då jag ju inte var tillräckligt öppen för att skrivas in. Nu visste vi att det var på gång på riktigt och jag kunde fortsätta förarbetet hemma i lugn och ro!

Till slut åkte ni in till förlossningen, hur gick det till?

- Vi blev inskrivna och tillsammans med vår barnmorska och vår doula Johanna som vi valt privat att också ha med, jobbade vi på tillsammans och kl. 04.39 föddes vår dotter! Någon timme senare var det skiftbyte och in kom en annan barnmorska från projektet som vägde och mätte vår dotter innan vi flyttade till BB.

Hur var tiden efter förlossningen?

- Den var omvälvande på många plan. Amningen tog ett tag att få igång och varken jag eller min man sov mycket de första dygnen. Vår dotter hade även lite gulsot vilket behövde följas upp. Vi hade hembesök av någon ur vårt barnmorsketeam nästan varje dag den första veckan för att hålla koll på vår dotters gulhet och för att få amningshjälp. Det var så skönt att få den hjälpen hemma och även se våra barnmorskor med vår dotter. Cirkeln var sluten.