Rutinultraljud

När du väntar barn erbjuds du att göra en ultraljudsundersökning under graviditeten. Denna utförs oftast i graviditetsvecka 18-20 och är frivillig.

Sedan mitten av 1970-talet har blivande mammor undersökts med ultraljud. Från början av rent medicinska skäl om man misstänkte någon sjukdom eller missbildning av fostret. Numera erbjuds alla blivande mammor i Sverige en ultraljudsundersökning under graviditeten. Undersökningen som är frivillig, utförs oftast i graviditetsvecka 18-20.

Mer om ultraljud

Mer om fosterdiagnostik

Inför besöket

Ta gärna med dig kallelsen, där information om vägbeskrivning står.

Du måste först anmäla dig och visa legitimation i någon av centralkassorna vid huvudéntren.

Barn får inte följa med in på mottagningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

Under besöket

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Väntar du tvillingar eller trillingar tar det längre tid.

Du kan få med dig kort på fostret, säg då till den som undersöker dig.

Inspelning av undersökningen är inte tillåten.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående undersökningen.

Se fler undersökningar och behandlingar