Förlossningen flyttar till nya sjukhusbyggnaden 28 oktober

Den 28 oktober flyttar förlossningen i Solna från sina nuvarande lokaler till nya sjukhusbyggnaden. Under flyttperioden tas de förlossningar som ingår i det högspecialiserade uppdraget om hand i Solna. Vad gäller övriga förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, kommer under flyttperioden ett antal förlossningar per dygn ske vid något av de andra sjukhusen i länet.

Söndagen den 28 oktober, flyttar förlossningen från sina gamla lokaler på Karolinska Solna till nya lokaler i nya sjukhusbyggnaden Solna. Förlossningen öppnar sin entré den 29 oktober klockan 07.00 på den nya adressen Akademiska Stråket 14. 

Vårdvalsförlossningar styrs om temporärt

Förlossningar som ingår i Karolinskas högspecialiserade uppdrag kommer att hanteras i Solna under hela flyttperioden. När det gäller övriga förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, kommer under flyttperioden cirka 4-5 förlossningar per dygn ske vid något av de andra sjukhusen i länet.

Mellan fredag den 26/10 kl. 18.00 och måndag den 29/10 kl. 07.00 är intaget av vårdvalsförlossningar till Solna helt stängt. Sedan utökas antalet förlossningar i Solna successivt för att åter vara på normal nivå måndagen den 12/11.

Ny adress för förlossningen i Solna från och med 29 oktober klockan 7: Akademiska stråket 14

Sjukhusen samarbetar

- Alla sjukhus har ett högt patienttryck, men sommaren och andra kritiska perioder har visat att sjukhusen är bra på att samarbeta när det krävs. Denna stora flytt har planerats i landstingssystemet under lång tid. Vi har fört dialog med de andra sjukhusen inom Stockholms läns landsting om vilka möjligheter de har att avlasta och vilka patientgrupper som kan vara särskilt lämpliga per sjukhus, säger Annika Tibell, tf sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Efter flytten sker en successiv upptrappning av all verksamhet.

Välkommen till förlossningen som öppnar sin nya entré på Akademiska stråket 14 den 29 oktober.

Tidpunkt för flytt

Valet av oktober månad som tidpunkt för flytten har varit föremål för noggrann diskussion och när det gäller förlossningar är oktober/november de månader som historiskt sett haft det lägsta födelseantalet. Ambitionen med flyttplaneringen är att så få patienter som möjligt ska påverkas. Även andra vårdverksamheter flyttar till nya sjukhusbyggnaden under samma dag.

BB Karolinska Solna

Den 28 oktober flyttar hela BB Karolinska Solna – Förlossning, BB eftervård och mottagningar till nya sjukhusbyggnaden. Inom verksamheten finns förlossning, antenatal, eftervård och samvård samt specialistmödravård och fostermedicin.

Mer information

Fakta förlossningen under flyttperioden

  • Intaget av vårdvalsförlossningar i Solna stänger fredag kväll kl 18.00 den 26 oktober och öppnar igen måndag 29 oktober kl 07.00. Förlossningar som ligger inom ramen för Karolinskas högspecialiserade uppdrag kommer att tas emot och vårdas på Karolinska Solna under hela perioden.
  • Mellan vecka 43 och 45 kommer cirka 90 förlossningar (av normalt 280) att ske på annan plats än i Solna. Dessa kommer istället att äga rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, på SÖS, Danderyds sjukhus eller i Södertälje.

Välkommen till nya förlossningen som öppnar snart

Barnmorskan Anna Eklund ger en liten visning i BB Karolinska Solnas nya lokaler som öppnar den 29 oktober klockan 07.00.