Tidig hemgång

När mor och barn är friska och mår bra kan vi erbjuda tidig hemgång.

Vad är tidig hemgång?

Med tidig hemgång menas hemgång 6-12 timmar efter barnets födelse. När du som mamma och när ert barn mår bra så finns det möjlighet att åka hem. För att få åka hem tidigt efter förlossningen så ska det inte finnas några medicinska skäl att stanna på förlossningen/BB. Det finns många goda skäl att vara i er hemmiljö - för att vila och knyta an till ert nya barn samt förhindra att smittas av infektionssjukdomar. Naturligtvis finns vi för dig och er familj dygnet runt den första veckan efter barnets födelse, även om ni väljer att åka hem snabbt efter födseln. Ni kan alltid ringa om ni behöver stöd och råd, även på natten. Vi erbjuder även tidigt återbesök till vår BB-mottagning.

Vilka är kriterierna för tidig hemgång?

  • Normal förlossning
  • Frisk mamma och välmående barn
  • Önskemål om att gå hem.

Vilka är förberedelserna inför tidig hemgång?

Barnet ska undersökas noggrant, både av barnmorska och barnläkare. Undersökningar görs för att säkerställa att barnet har en bra syremättnad och inte har nyföddhetsgulsot.
Familjen ska få en tid för återbesök till BB-mottagningen. Vid återbesöket ges möjlighet att ställa frågor kring barnets skötsel, din kropp samt råd och hjälp kring amning. Barnets vikt kontrolleras och PKU-prov tas. 

Borta bra men hemma bäst