Frågor till oss på Karolinska

I första hand ska du alltid vända dig till din vårdcentral när du behöver vård. Är du osäker på vart du ska vända dig kontakta Vårdguiden 1177. Vid livshotande/allvarliga tillstånd ring alltid 112 SOS alarm.

Patientkontakt är en vägledningsfunktion och vi besvarar dina frågor, funderingar och synpunkter som rör Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har inte möjlighet att gå in på ditt enskilda medicinska ärende, men vi hjälper till att losta dig vidare till den/dem som kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Ring oss: 08-517 707 11
Telefontid vardagar 08.30-16.00

Vänligen skriv inte ditt personnummer i formuläret. Vi värnar om din integritet och patientsekretess och den kan vi inte garantera om du anger ditt personnummer i formuläret. När vi kontaktar dig så frågar vi om ditt personnummer ifall det behövs. 

Har du frågor om ditt hälsotillstånd eller behandling? 

Kontakta din vårdgivare. Telefonnummer eller e-tjänst hittar du på mottagningens/avdelningens sida som listas på denna sida > Hitta din mottagning/avdelning

När du inte är nöjd med den vård du fått

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur du gör om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vår som du eller din närstående fått. Ditt klagomål/dina synpunkter är viktiga. De kan bidra till att förändra och förbättra vården. Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Om du inte vill vända dig direkt till verksamheten kan du vända dig till Patientsäkerhetshandläggaren (hette tidigare Patientvägledaren). Patientsäkerhetshandläggaren kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål/dina synpunkter till verksamheten och se till att det blir besvarat.

Direktkontakter