Vaccination mot covid-19 på Karolinska

Karolinska har nu börjat vaccinera mot covid-19. Vaccinationen görs utifrån det uppdrag som sjukhuset fått av Region Stockholm. På 1177.se finns mer information om hur vaccinationen och bokningen går till.

På uppdrag av Region Stockholm ska Karolinska vaccinera 150 000 personer i regionen. Vi har nu börjat vaccinera gruppen äldre än 65 år enligt regionens prioriteringsordning. Vi vaccinerar även bland annat de som får dialys och som transplanterats - dessa grupper får särskilda kallelser.

Informationsbrev från regionen

Regionen skickar successivt informationsbrev om vaccination och bokning till invånarna. Vaccinationen kommer att pågå i flera månader och man kan boka tid först när den åldersgrupp man tillhör får information från regionen. Möjligheten till tidsbokning följer prioriteringsordningen.

Karolinska en av flera som vaccinerar i regionen

Vaccination erbjuds på flera platser, på vårdcentraler och på vaccinationsmottagningar. Karolinska är en av dessa platser. Fortsatt, kommer vi nu, tillsammans med fler vaccinationsmottagningar i regionen att vaccinera allt fler.

Såhär går din vaccination och bokningen till - se även 1177.se

Under de närmaste månaderna får du som bor i regionen brev från 1177 och Region Stockholm med information om erbjudande om vaccination mot covid-19. Brev skickas successivt till invånarna utifrån bland annat åldersgruppering.

När du har fått ditt brev kommer du att kunna boka tid för vaccination på vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Karolinska är en av platserna som vaccinerar.

  • På 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till, när bokningen öppnar för den grupp du ingår i och hur du bokar tid.
  • Information om hur bokningen går till finns också i det brev du får när det är dags för din åldersgrupp att vaccineras.
  • Bokning av tid görs i första hand digitalt, bankid behövs. Den som inte inte har bankid, eller inte kan boka digitalt, har möjlighet att boka på annat sätt.

Läs mer om hur din vaccination går till på 1177.se: Boka tid för vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Vaccinationen planeras utifrån tillgång på vaccin och de prioriteringar som görs av regionen och Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationsmottagningar på Karolinska

Förbokad tid

  • På Karolinska i Solna och i Huddinge vaccineras de som har förbokat tid och som är aktuell för vaccination utifrån Region Stockholms prioriteringsordning.

Karolinska Solna

Adress: Karolinska vägen 22, i gamla sjukhusbyggnaden Gå in genom entrén och följ anvisningar..

På karolinska.se finns mer information om hur du hittar till Karolinska Solna samt länk till kartor som visar parkering

Karolinska Huddinge

Adress: Medicingatan M43.

På karolinska.se finns mer information om hur du hittar till Karolinska Huddinge samt länk till kartor som visar parkering

Frågor och svar - samlad information och länkar

Om du har frågor om vaccinationen och hur den går till kan du hitta mer information via bland annat 1177 och Folkhälsomyndigheten (följ länkar):

  • Samlad information på Folkhälsomyndigheten:

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, se även frågor och svar.

  • Om vaccinationen på 1177.se:

Läs mer på 1177.se om hur vaccinationen går till, vilka grupper som kallas och när, hur det går till att boka, med mera.

  • Följ aktuell information från regionen:

Här finns Region Stockholms löpande nyheter om vaccin mot covid-19

Information på 1177.se