Vaccination mot covid-19 på Karolinska

På Karolinska i Solna och i Huddinge finns vaccinationsmottagningar mot covid-19. Här vaccinerar vi dig som har bokad tid och utifrån Region Stockholms prioriteringsordning. På 1177.se finns mer information om hur bokningen går till.

Karolinska en av flera som vaccinerar i regionen

Karolinska vaccinerar på uppdrag av Region Stockholm. Vi vaccinerar även vissa riskgrupper - dessa grupper får särskilda kallelser.
Vaccination erbjuds på flera platser, på vårdcentraler och på vaccinationsmottagningar.

Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda drop-in för tillfället, på grund av högt söktryck till vaccination mot covid-19.

 

Vaccinationsmottagningar på Karolinska

Boka tid - dos 1 och 2

Vi tar emot alla från 12 år (födda 2009 eller tidigare) för dos 1 och 2. 

  • Du som är 12 år eller äldre, alternativ tillhör en riskgrupp, kan boka tid för vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller via Regionens telefonbokningstjänst.
  • På Karolinska i Solna och i Huddinge vaccineras även riskgrupper som fått särskilda kallelser.

Boka tid - dos 3

  • För dos 3 vaccinerar vi endast i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioritering

Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Karolinska Solna

Adress: Karolinska vägen 22, Vaccinationsmottagningen finns i gamla sjukhusbyggnaden, (på sjukhusområdet) följ anvisningarna på plats.

På karolinska.se finns mer information om hur du hittar till Karolinska Solna samt länk till kartor som visar parkering

Se även information om Vaccinationsmottagning Solna på karolinska.se

Karolinska Huddinge

Adress: Medicingatan M44. Gå in via huvudentrén, gå rakt fram tills du ser ett trapphus i glas på höger sida. Där går du ner en trappa och följer skyltarna mot vaccinationsmottagningen.

På karolinska.se finns mer information om hur du hittar till Karolinska Huddinge samt länk till kartor som visar parkering

Se även information om Vaccinationsmottagning Huddinge på karolinska.se

Drop-in är tillfälligt stängd på Karolinska

Möjligheten till drop-in-vaccination mot covid-19 är tillfälligt stängd både i Solna och i Huddinge på grund av högt söktryck.

1177.se kan du hitta information om vilka verksamheter i Region Stockholm som har drop-in.

Drop-in på Karolinska kan komma att återupptas om och när söktrycket minskat. 

Vaccinationer för ungdomar med särskilda riskfaktorer

Nu pågår vaccinationer av riskgruppspatienter mellan 16 – 18 år. Rekommendationer för vilka särskilda riskfaktorer som ingår i denna vaccinationsgrupp kommer från Svenska Barnläkarföreningen. Bland annat inkluderas patienter med flerfunktionshinder, svår lungsjukdom, vissa typer av organtransplantation, immunbristtillstånd, allvarlig reumatisk sjukdom och genetiska syndrom som Downs syndrom.

  • De som berörs kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset för bokning av vaccinationstid.
  • Vaccinationen sker på vaccinationsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Frågor och svar - samlad information och länkar

Om du har frågor om vaccinationen och hur den går till kan du hitta mer information via bland annat 1177 och Folkhälsomyndigheten (följ länkar):

  • Samlad information på Folkhälsomyndigheten:

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, se även frågor och svar.

  • Om vaccinationen på 1177.se:

Läs mer på 1177.se om hur vaccinationen går till, vilka grupper som kallas och när, hur det går till att boka, med mera.

  • Följ aktuell information från regionen:

Här finns Region Stockholms löpande nyheter om vaccin mot covid-19

Information på 1177.se