Information till dig som ska föda barn

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. För kvinnor som ska föda barn får en frisk partner (eller annan frisk medföljare), det vill säga utan feber och/eller har luftvägssymtom, medfölja.

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. Om du har symptom görs en läkarbedömning och provtagning för att se om det är en infektion eller inte. Alla födande har enkelrum på förlossningen.

För kvinnor som ska föda barn får en frisk partner (eller annan frisk medföljare), det vill säga utan feber och/eller har luftvägssymtom, medfölja.

Sedan torsdagen den 12 mars finns ett generellt besöksförbud på sjukhusets
samtliga vårdavdelningar i Solna och Huddinge för att minska risken för smittspridning. Det införs också begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar.

Även tolkar berörs av besöksförbudet och telefontolkning kommer att bokas in vid behov.