Information till dig som ska föda barn

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. För kvinnor som ska föda barn får en frisk partner (eller annan frisk medföljare), det vill säga utan feber och/eller har luftvägssymtom, medfölja.

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. Om du har symptom görs en läkarbedömning och provtagning för att se om det är en infektion eller inte. Alla födande har enkelrum på förlossningen.

För kvinnor som ska föda barn får en frisk partner (eller annan frisk medföljare), det vill säga utan feber och/eller har luftvägssymtom, medfölja.

Sedan 5 juli råder besöksrestiktioner på sjukhusets alla vårdavdelningar i Solna och Huddinge för att minska risken för smittspridning. Det är också begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar.

Även tolkar berörs av restriktionerna och telefontolkning kommer att bokas in vid behov.