Information till dig som ska föda barn

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen, oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. En frisk partner/anhörig, det vill säga utan feber och/eller luftvägssymtom, får följa med.

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. Om du har symptom görs en läkarbedömning och provtagning för att se om det är en infektion eller inte. Alla födande har enkelrum på förlossningen.

En frisk partner/anhörig, får medfölja gravida som ska föda barn eller vårdas inneliggande på antenatalavdelning eller BB avdelning. Partner/anhörig ska vara samma person under hela vårdtiden, dvs det är inte tillåtet att byta mellan olika anhöriga. Vi rekommenderar att partner/anhörig är kvar på avdelningen under hela vårdtiden och om hen måste lämna avdelningen ska det ske så sällan som möjligt.

I samband med mottagningsbesök på specialistmödravården, centrum för fostermedicin, BB återbesöksmottagningen och auroramottagningen får en frisk vuxen partner/anhörig medfölja. Vid ev trängsel i väntrum kan partner/anhörig instrueras att vänta utanför tills dess att det är dags att gå in på mottagningsrummet.

Tolk och doula är välkomna att vistas på vårdavdelning och mottagning vid behov.