Information till dig som ska föda barn

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen, oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. En frisk partner/anhörig samt ytterligare en stödperson får följa med.

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. Om du har symptom görs en läkarbedömning och provtagning för att se om det är en infektion eller inte. Alla födande har enkelrum på förlossningen. En frisk partner/anhörig samt ytterligare en stödperson är välkomna.

Gravida som vårdas inneliggande på antenatalavdelning eller BB avdelning får ha en vuxen medföljande person. Samma sak gäller öppenvårdsbesök på specialistmödravården, centrum för fostermedicin, återbesöksmottagningen och auroramottagningen.

Tolk och doula är välkomna att vistas på vårdavdelning och mottagning vid behov.

På alla avdelningar råder besöksförbud.