Information till patient med neuromuskulära sjukdomar

Information om coronavirusinfektion covid-19 till patienter med neuromuskulära sjukdomar (inklusive ALS).

Vi har fått många allmänna frågor om covid-19 av personer med neuromuskulära sjukdomar och deras anhöriga. Vi förstår att många är oroliga. Samtidigt medför dessa allmänna frågor en hög belastning i en tid då vi måste prioritera individuella ärenden. Därför har vi sammanställt nedanstående information för att bemöta funderingar kring neuromuskulära sjukdomar och covid-19.

Det finns ännu inget stöd för att patienter med neuromuskulära sjukdomar (inklusive ALS) har ökad risk för insjuknande i covid-19. Men en smittad person med dessa sjukdomar kan sannolikt ha en ökad risk för att infektionen får ett allvarligare förlopp än hos en tidigare helt frisk person. Vi bedömer att ökad risk för ett svårare förlopp främst föreligger vid högre ålder och vid redan nedsatt andningskapacitet. Dessa uppgifter grundas inte på vetenskap eller beprövad erfarenhet utan baseras på överväganden utgående från de neuromuskulära sjukdomarnas omfattning.

Oavsett om man tillhör riskgrupper eller inte bör man undvika smitta av coronaviruset. Följ folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer avseende förhållningssätt och resor. Vid misstänkt exponering för covid-19-smitta bör man försäkra sig om att inte vara smittbärare innan man besöker vår mottagning eller andra sjukvårdsinrättningar.

För att minska risk för smitta vid sjukhusbesök kan planerat återbesök på sjukhus ersättas med telefonsamtal och mindre brådskande undersökningar skjutas upp. Känner du dig tveksam till om besöket eller undersökningen bör äga rum nu eller skjutas upp, kontakta mottagningen och diskutera detta med sjuksköterskorna.

Om en nära anhörig insjuknar i covid-19 bör man undvika personlig kontakt. Om du som patient insjuknar gäller det att undvika att sprida infektionen vidare, men även att vara vaksam på sjukdomens utveckling.

För ytterligare information eller frågor kring covid-19 så ring 113 13. Om du har symtom så ring 1177 för att få info om vart du ska bege dig för att få rätt vård. Vid allvarligt, livshotande tillstånd så ring 112.

För mer information så hänvisar vi till de allmänna riktlinjerna som uppdateras löpande från WHO och Folkhälsomyndigheten:

• WHO https://www.who.int/

• Folkhälsmyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vänliga hälsningar

ALS-teamet på Karolinska Universitetssjukhuset