Information om Coronavirus och barndiabetes

Barn och ungdomar med typ 1 diabetes tillhör inte riskgruppen för Corona. När Folkhälsomyndigheten går ut med att diabetiker är en särskild riskgrupp så är det vuxna diabetiker med framförallt samsjuklighet i andra kroniska sjukdomar man syftar på.

Diabetes hos ett i övrigt friskt barn eller ungdom innebär inte ett nedsatt immunförsvar. Det finns med andra ord inte en ökad risk för barn och ungdomar med diabetes att smittas av Coronaviruset eller bli svårare sjuk än andra barn och ungdomar. Däremot kan sjukdom i coronaviruset precis som andra virus orsaka mer svängiga och svårhanterade blodsockervärden.

För att undvika smitta och smittspridning, följ gällande rekommendationer från Vårdguiden 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Intyg för att hålla friska barn hemma från förskola/skola skrivs inte ut, även om de har en kronisk sjukdom.

De kroniskt sjuka barn som är informerade av sin läkare om restriktioner i hur de får röra sig på allmänna platser och gå i skolan, ska följa de riktlinjerna även nu med covid-19.