Frågor och svar om covid-19 på Karolinska

Undrar du hur det nya coronaviruset och covid-19 påverkar Karolinska, ditt besök på sjukhuset? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Viktigt för patient

Här finns viss riktad information till en del patientgrupper. men vi listar inte allt här. Vänligen besök sidan för din mottagning eller avdelning (se lista), där kan finnas information som är viktig för dig. 

Om provtagning för covid-19

Från och med måndag 15 juni, klockan 9.00, får alla invånare i Region Stockholm möjlighet att boka test för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som visar om du har haft sjukdomen tidigare. Eftersom intresset för provtagning är stort kan det bli väntetider. Det är i nuläget inte möjligt att provta för T-cellsimmunitet. På 1177.se kan du läsa om hur bokning av tid går till

Besöksförbud på Karolinska

För att minska risken för smittspridning bland patienter och medarbetare är det generellt besöksförbud på Karolinska Universitetssjukhusets alla vårdavdelningar i Solna och Huddinge.

Detta innebär att besökare till inneliggande patienter inte tillåts.

Det är även begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Närstående som behövs som stöd till patient vid besök hos oss är undantagna från besöksförbudet, exempelvis för äldre och minderåriga patienter.

Sjukhusets akutmottagningar i Solna och Huddinge fortsätter som vanligt att ta emot patienter.

Det generella besöksförbudet och begränsningar för medföljande till sjukhuset gäller  tillsvidare, från och med den 12 mars.

Läs nyheten Generellt besöksförbud för att minska påverkan av covid-19 i vården

Om du behöver söka vård akut

På Karolinska

Patienter som kommer in akut till Karolinska Universitetssjukhuset med symtom, som kan vara orsakade av coronavirus, separeras från andra patienter på akutmottagningen för att minska risken för smittspridning. Det gäller både vuxna och barn. Antalet medföljande anhöriga begränsas också vid akutbesök av samma anledning.

Om en patient med misstänkt coronavirusinfektion behöver läggas in, sker det i möjligaste mån i enkelrum. Prov tas så snart som möjligt för att se om patienten har infektion eller inte.

Sedan torsdagen den 12 mars är det generellt besöksförbud på sjukhusets samtliga vårdavdelningar i Solna och Huddinge för att minska risken för smittspridning. Det är också begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar.

Även tolkar berörs av besöksförbudet och telefontolkning kommer att bokas in vid behov.

Planerat vårdbesök på mottagning/operation?

Mottagningsbesök

Om du som patient har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg.

Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Vänligen kolla på din mottagnings sida om det där finns särskild information till dig som patient eller medföljare. Kolla i denna lista för att hitta din mottagning

Planerade operationer

Många planerade operationer senareläggs för att kunna frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas om operationen senareläggs. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning/avdelning.

Generellt besöksförbud

Det är generellt besöksförbud på sjukhusets alla vårdavdelningar i Solna och Huddinge. Det är också begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Förbudet gäller från 12 mars och tills vidare.

Även tolkar berörs av besöksförbudet och telefontolkning bokas in vid behov.

Ska du föda barn hos oss?

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. Om du har symptom görs en läkarbedömning och provtagning för att se om det är en infektion eller inte. Alla födande har enkelrum på förlossningen.

För kvinnor som ska föda barn får en frisk partner (eller annan frisk medföljare), det vill säga utan feber och/eller har luftvägssymtom, medfölja.

För att minska risken för smittspridning är det generellt besöksförbud på alla vårdavdelningar i Solna och Huddinge. Det är också begränsningar för närstående att medverka. Även tolkar berörs av besöksförbudet och telefontolkning bokas vid behov.

Besöksförbudet gäller tills vidare, från och med 12 mars.

Mammografiscreening åter igång

Alla mammografiscreeningenheter i Region Stockholm öppnar screeningen igen efter beslut fattat av Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL.

Karolinska har börjat kalla kvinnor mellan 40-69 år, från och med 1 juni.

Screeningen gäller generellt kvinnor mellan 40-74 år. I september fattas beslut om när  kvinnor över 70 år ska kallas. 

Färre än vanligt blir kallade varje dag - verksamheten följer direktiv från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm.

OBS! Du som har remiss från en läkare eller har blivit återkallad till klinisk undersökning efter en screening ska komma som vanligt.

Bakgrund: Tidigare beslut om att från 23 mars tillfälligt stänga mammografiscreeningen för att minska risken för spridning av coronaviruset är nu ändrat.

Är du cancerpatient hos oss?

Om du har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Många planerade operationer senareläggs för att kunna frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kontaktas. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning.

Läs om hur din cancerbehandling påverkas på sidan Information till dig som är cancerpatient

Läs: om du har ökad risk att bli sjuk av covid-19 på sidan Information till dig som är cancerpatient

Barn med typ 1-diabetes

Barn och ungdomar med typ 1 diabetes tillhör inte riskgruppen för Corona. När Folkhälsomyndigheten går ut med att diabetiker är en särskild riskgrupp så är det vuxna diabetiker med framförallt samsjuklighet i andra kroniska sjukdomar man syftar på.

Läs mer om vad som gäller för barn med diabetes typ 1.

Är du patient med en neuromuskulär sjukdom?

Det finns ännu inget stöd för att patienter med neuromuskulära sjukdomar (inklusive ALS) har ökad risk för insjuknande i covid-19.

Däremot kan en smittad person med dessa sjukdomar ha en ökad risk för att virusinfektionen får ett allvarligare förlopp än hos en tidigare helt frisk person.Vi bedömer att ökad risk för ett svårare förlopp främst föreligger vid högre ålder och vid redan nedsatt andningskapacitet.

För att minska risk för smitta vid sjukhusbesök kan planerat återbesök på sjukhus ersättas med telefonsamtal och mindre brådskande undersökningar skjutas upp. Känner du dig tveksam till om besöket eller undersökningen bör äga rum nu eller skjutas upp, kontakta mottagningen och diskutera detta med sjuksköterskorna.

Läs mer på sidan Information om covid-19 till patient med neuromuskulär sjukdom

Tidbokning för infektionskänsliga som ska ta prov (ej covid-19)

Är du infektionskänslig och ska ta prov (ej covid-19) så erbjuder Karolinska Universitetslaboratoriet tidbokad provtagning på cirka 25 ställen i Region Stockholm för att minska risken för smittspridning. 

Ring till Kundservice, vardagar efter kl. 13 för att boka tid. Telefon 08-517 719 99.

Patienttelefon om du eller någon närstående drabbats av covid-19

Med anledning av att många människor i vårt samhälle drabbats av covid-19 har Kuratorsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge startat en Patienttelefon för patienter som varit inneliggande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Om du känner oro för dig själv eller om du är närstående kan vi erbjuda ett första samtal per telefon för bedömning om eventuell fortsatt stödinsats.

Patienttelefon: 08-517 727 30. Numret är koppat till en telefonsvarare kl. 08:00-16:00 måndag till fredag, vänligen lämna ett meddelande så blir du uppringd.

Vanliga reaktioner efter en allvarlig händelse såsom covid-19 kan vara;
• Overklighet- och tomhetskänsla
• Påträngande minnesbilder
• Inre oro och sårbarhet
• Olika kroppsliga reaktioner
• "Katastrofkänsla"
• Sömnproblem och mardrömmar
• Överlevnadsångest och skuldkänslor
• Relationen till andra påverkas
• Frågan om livets mening

Ovanstående symtom och eller reaktioner är normala men drabbar inte alla. Det är sällan att besvären blir bestående.

Hur säkrar vi tillgången på skyddsutrustning?

Region Stockholm Command Center Materialförsörjning startade den 22 mars och har levererat sitt uppdrag att köpa in skyddsutrustning till akutsjukhusen, primärvården och kommunerna. Behovet av skyddsutrustning kopplat till covid-19 vård är säkrat i förhållande till behovsprognos. Arbetet med att göra alla artiklar beställningsbara via MediCarrier pågår under hösten. Stockholms sjukvård är inte längre i beredskapsläge och tillgången på skyddsutrustning är god. Läs mer här: Region Stockholm Command Center Materialförsörjning

Allmänna frågor och svar om covid-19

Folkhälsomyndighetens hemsida finns svar på frågor om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2. 

Hittar du inte svar där kan du ringa det nationella telefonnumret 113 13.

Läget i Region Stockholm

På Region Stockholms hemsida kan du läsa det senaste om läget i länet och om samordningen av vården gällande covid-19.

Film tvätta händerna

Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. Tvätta händerna med tvål i cirka 30 sekunder för att de ska bli ordentligt rena. Tänk på: skölj händerna, använd ordentligt med tvål, arbeta upp ett lödder och se till att hela händerna är täckta med lödder. Glöm inte tummar, ovansidorna och mellan fingrarna. Skölj och torka händerna noga. Det är bra att ha en egen handduk och inte dela den med andra. Finns det engångshanddukar så använd dem. Egen handduk minskar risken för smitta.