Frågor och svar om covid-19 och vaccination på Karolinska

Den 7 april tar vi bort de generella besöksrestriktionerna. Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom. Men då smittspridning fortfarande förekommer kvarstår några rekommendationer. Här finns svar på de vanligaste frågorna. Du hittar också information om Karolinskas vaccinationsmottagningar, i Solna och i Huddinge.

Information för patienter

Här hittar du en del information som riktar sig till olika patientgrupper. Vänligen besök också sidan för din mottagning eller avdelning (se lista), där kan det finnas information som är viktig för dig. 

Besök på Karolinska

Från den 7 april 2022 tas de generella besöksrestriktionerna bort. Men då smittspridning fortfarande förekommer kvarstår några rekommendationer. 

Följande gäller för besökare på Karolinska:

  • Besökare ska bära munskydd under hela besöket när man vistas på vårdavdelning och mottagning.   
  • Verksamheter kan ha lokala rekommendationer så kontrollera med vårdavdelningen/mottagningen vad som gäller.
    Se länk alla vårdavdelningar och mottagningar.

Om du behöver söka vård akut

På Karolinska

Patienter som kommer in akut till Karolinska Universitetssjukhuset med symtom, som kan vara orsakade av coronavirus, separeras från andra patienter på akutmottagningen för att minska risken för smittspridning. Det gäller både vuxna och barn. 

Om en patient med misstänkt coronavirusinfektion behöver läggas in, sker det i möjligaste mån i enkelrum. Prov tas så snart som möjligt för att se om patienten har infektion eller inte.

Alla besökare, medföljare och närstående ska bära munskydd under hela tiden de vistas på mottagning och vårdavdelning.

Endast en medföljande på barnakuten

Barnakutmottagningarna i Solna och Huddinge begränsar antalet medföljande anhöriga till en person per patient på grund av rådande smittspridning i samhället samt ökade patientflöden.

Detta förbättrar möjligheterna att upprätthålla hygien- och smittskyddsriktlinjer vid enheterna och gäller tillsvidare.

Generellt gäller att alla besökare, närstående och medföljare ska bära munskydd när man vistas på mottagningar och vårdavdelningar. 

Undantag från detta görs av medicinska och sociala skäl på beslut från ledningsansvariga sjuksköterskor och läkare.

 

Planerat vårdbesök på mottagning/operation?

Mottagningsbesök

Om du som patient har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg.

Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Vänligen kolla på din mottagnings sida om det där finns särskild information till dig som patient eller medföljare. Kolla i denna lista för att hitta din mottagning

Planerade operationer

Planerade operationer kan komma att senareläggas för att kunna frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas om operationen senareläggs. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning/avdelning.

Besök

Från den 7 april är de generella besöksrestriktionerna borta. Alla besökare ska bära munskydd under hela besöket när man är på avdelningen/mottagningen.

Lokala restriktioner kan förekomma inom vissa verksamheter. Kontrollera med avdelningen /mottagningar om vad som gäller.
Se länk till Alla vårdavdelningar och mottagningar.

Ska du föda barn hos oss?

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. Om du har symptom görs en läkarbedömning och provtagning för att se om det är en infektion eller inte. Alla födande har enkelrum på förlossningen.

På BB Karolinska välkomnar vi en partner eller annan anhörig att vara delaktig under och efter förlossningen. Om du har behov av tolk eller doula så är hen också välkommen att närvara på förlossningsrummet.

Som alltid ska medföljande partner/anhörig vara frisk och utan tecken till smittsam infektionssjukdom.

Vår starka rekommendation är att vänta med besök från släkt och vänner tills efter familjen har kommit hem.

Vaccination mot covid-19 på Karolinska

Karolinska är en av flera vaccinationsmottagningar som vaccinerar mot covid-19. Vaccinationen görs på uppdrag av Region Stockholm. 

Vi vaccinerar även vissa riskgrupper - dessa grupper får särskilda kallelser. 

På 1177.se finns mer information om hur vaccinationen och bokning går till

Mer info om vaccinationen finns här på karolinska.se

Är du cancerpatient hos oss?

Om du har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Ibland tvingas vi senarelägga vissa operationer för att frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning.

Läs mer om hur din cancerbehandling påverkas på sidan Information till dig som är cancerpatient

Tidbokning för infektionskänsliga som ska ta prov (ej covid-19)

Är du infektionskänslig och har remiss för provtagning (gäller ej provtagning för covid-19) eller glukosbelastning kan du logga in på 1177.se och boka in önskad tid och provtagningsenhet. Mottagningens namn på 1177.se där du bokar tid heter Karolinska Universitetslaboratoriet.

Tidsbokningen innebär att infektionskänsliga minimerar väntetiden för provtagning.

Om man inte kan boka själv på 1177.se, kontakta Kundservice 08-517 719 99.

Allmänna frågor och svar om covid-19

Folkhälsomyndighetens hemsida finns svar på frågor om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2. 

Hittar du inte svar där kan du ringa det nationella telefonnumret 113 13.

Läget i Region Stockholm

På Region Stockholms hemsida kan du läsa det senaste om läget i länet och om samordningen av vården gällande covid-19.

Film tvätta händerna

Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. Tvätta händerna med tvål i cirka 30 sekunder för att de ska bli ordentligt rena. Tänk på: skölj händerna, använd ordentligt med tvål, arbeta upp ett lödder och se till att hela händerna är täckta med lödder. Glöm inte tummar, ovansidorna och mellan fingrarna. Skölj och torka händerna noga. Det är bra att ha en egen handduk och inte dela den med andra. Finns det engångshanddukar så använd dem. Egen handduk minskar risken för smitta.