Karolinska Universitetssjukhuset har flyttat delar av verksamheten

Flytten till nya sjukhusbyggnaden i Solna är påbörjad. Den 20 november 2016 flyttade patienter inom hjärt-, lung- och thorax in. Veckan därefter, 27 november flyttade verksamheter inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna in, inklusive barnakutmottagningen. Under flytten pågår vårdverksamheten på hela Karolinska Universitetssjukhuset som vanligt.

Barnakutmottagningen och delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus har flyttat till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna inklusive barnakutmottagningen har flyttat till nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden. Det är främst vården för inneliggande patienter, den slutna vården, som har flyttat. En stor del av öppenvården och mottagningsverksamheten stannar kvar i befintliga lokaler,

Verksamheter i Thoraxhuset till nya byggnaden

Verksamheter i N-huset (Thoraxhuset) flyttade den 27 november till nya sjukhusbyggnaden. Observera att kärlkirurgiska mottagningen i Solna har flyttat till lokaler i huvudentrén (A9:00) under en interimsperiod fram till flytten till nya sjukhusbyggnaden 2018.

  • Patienter som ska få vård i nya sjukhusbyggnaden i Solna får information om det i kallelsen.

Observera att dels närakuten för barn lokaliserad på Karolinskas sjukhusområde dels akutmottagningen för vuxna patienter i Solna inte berörs av flytten. Dessa verksamheter finns som vanligt kvar i sina respeltive lokaler.

Verksamheter som flyttat till nya sjukhusbyggnaden

Hitta hit - Karolinska Solna samt ny översiktskarta

Hela nya universitetssjukhuset färdigt 2018

I juni tog Karolinska Universitetssjukhuset över delar av den nybyggda sjukhusbyggnaden i Solna. Under hösten har det pågått ett intensivt arbete för att förbereda lokalerna. Den första flytten är nu genomförd. Den 20 november flyttade patienter inom tema hjärta och kärl in. Den 27 november flyttade delar av verksamheten från Astrid Lindgrens Barnsjukhus inklusive barnakutmottagningen in.

Byggarbetet med att färdigställa övriga delar av den nya sjukhusbyggnaden fortsätter och det nya universitetssjukhuset i Solna ska vara i full drift 2018. De flesta övriga av sjukhusets verksamheter finns kvar i sina nuvarande lokaler fram till 2018.